Oprogramowanie dla kadr i płac (HR)

Oprogramowanie ERP dla działu HR

Program kadrowo-płacowy – Kadry, Płace, Ewidencja Czasu Pracy, e-deklaracje, ZUS, PPK i RODO

Program do kadr i płac ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń dla różnych sposobów wynagradzania (umowa o pracę, umowa o dzieło czy też umowa zlecenia), rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz prowadzenie rozliczeń z US i ZUS. Program do ewidencji kadrowej posiada funkcje przeznaczone do gromadzenia i zarządzania bazą danych osobowych. Zgromadzone dane mogą być używane przez inne obszary systemu. Program do listy płac posiada domyślny predefiniowany zestaw danych kadrowych, które mogą być uzupełniane przez użytkowników w zależności od potrzeb firmy. Wbudowane funkcjonalności ułatwiają tworzenie i zarządzanie listami płac. Integrują w sobie również funkcje do przygotowywania przelewów, dekretowania listy płac dla potrzeb księgowości, przygotowywania dokumentów i prowadzenia rozliczeń z ZUS i e-Administracją.

 

Program kadrowo płacowy – dane mają znaczenie

Systemy ERP są tworzone w celu gromadzenia wszystkich danych firmy we wspólnej bazie danych. Baza ta zawiera informacje z różnych obszarów przedsiębiorstwa, w tym dane z działu kadr. Podobnie jak dane dotyczące sprzedaży, zapasów i rachunkowości, dane kadrowe gromadzone przez oprogramowanie dla kadr i płac sBiznes dostarczają cennych informacji. Na przykład dane dotyczące pracowników, takie jak potrącenia podatkowe, ewidencja czasu pracy, informacje o wynagrodzeniu i przynależność do Pracowniczych Planów Kapitałowych, są przechowywane w jednym miejscu i mogą być natychmiast dostępne dla upoważnionych użytkowników.

 

Program do wyliczania płac – zachowanie zgodności z przepisami

Zachowanie zgodności z przepisami jest kluczowe dla działu kadr, a funkcje zawarte w programie kadrowym sBiznes mogą to ułatwić. Zgodność może mieć charakter zewnętrzny, np. spełnienie wszystkich wymogów podatkowych przedsiębiorstwa (np. zapewnienie prawidłowego potrącania podatku od wynagrodzeń), lub wewnętrzny, np. pomoc w realizacji celów firmy. W przypadku potrącania podatku, program do obliczania wynagrodzenia zajmie się tym w ramach zarządzania listą płac i świadczeniami.

Zarządzanie zasobami ludzkimi za pomocą nowoczesnego systemu ERP

Oprogramowanie sBiznes ERP działa w oparciu o jedną, scentralizowaną bazę danych, a znaczna część codziennej pracy działu kadr wymaga dostępu do danych. Nowoczesny program kadrowo płacowy pomaga przedsiębiorstwu w realizacji większości zadań kadrowych – od podstawowego zarządzania personelem i listami płac po wykorzystanie narzędzi analitycznych do śledzenia wydajności pracowników. Większość małych i średnich firm będzie dobrze obsługiwana przez możliwości oferowane przez moduł HR systemu sBiznes ERP. Dlatego posiadanie rozwiązania sBiznes zapewnia firmom możliwości HR, których potrzebują, aby zwiększyć wydajność i produktywność swojego działu kadr.

 

Prowadzenie dokumentacji elektronicznej dla kadr – ERP dostosowany do potrzeb kadrowych

e-Urlopy, e-ZLA – w sBiznes obsługa „elektronicznych zwolnień lekarskich” jest bardzo prosta, polega na imporcie dokumentów XML. Zwolnienia lekarskie pracownika lub grupy pracowników można zaimportować z pliku wygenerowanego w portalu e-ZUS. Funkcjonalność e-ZLA w sBiznes obsługuje import w formacie xml oraz zip (jako pakiet danych do importu).

Zobacz opinię tych, którzy nam zaufali

Zanim podejmiesz decyzję wypróbuj sBiznes lub umów prezentację

Wypróbuj za darmo system sBiznes

Przetestuj produkt sBiznes i poznaj jego możliwości

wybieram

Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem sBiznes

wybieram