Bezpieczeństwo danych w systemie ERP

 

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest ważne dla każdej firmy oraz organizacji. Ważnym kryterium wyboru systemu informatycznego jest poziom bezpieczeństwa eksploatacji tego systemu. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby posiadać najnowszą wersję oprogramowania.

System ERP dla małych i średnich firm sBiznes gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa danych, gdyż opiera się na niezawodnej, bezpiecznej i wydajnej bazie danych Microsoft SQL. A ponad to zapewnia fachowe wsparcie, pomoc zdalną oraz sieci partnerów w całym kraju. Dzięki bezpiecznemu środowiskowi jaki tworzy system sBiznes zarządzanie dostępem użytkowników jest bezpieczne a przyjazny interfejs pozwala na szybkie definiowanie roli co zapobiega nadużyciom.

 

Backup

Cykliczne tworzenie kopii zapasowych #kopia danych jest sposobem, aby zabezpieczyć nasze dane przed utratą całkowitą lub częściową. Profesjonalny system informatyczny klasy ERP powinien zapewniać stosunkowo proste tworzenie kopii bezpieczeństwa.

W aplikacji sBiznes wszystkie dane mogę być archiwizowane na nośnikach zewnętrznych, szyfrowane i przechowywane w bezpiecznym miejscu. Kopie bezpieczeństwa mogą być wykonywane „na życzenie” lub automatycznie zgodnie z ustawieniami odpowiednich parametrów. Warto pamiętać, aby kopie zapasowe bazy danych przechowywać w miejscach bezpiecznych i w razie utraty danych roboczych można było stosunkowo szybko odtworzyć ostatni backup przywracając wcześniejszą wersje bazy.

 

Baza danych

Podstawową funkcją bazy danych jest przechowywanie i pobieranie danych zgodnie z wymaganiami innych aplikacji. Wydajność oraz bezpieczeństwo to czynniki, na które należy zwracać uwagę przy wyborze systemu ERP. Baza, która obecnie spełnia te kryteria to Microsoft SQL. Dlatego wszystkie aplikacje oparte na bazie MS SQL jak sBiznes są rekomendowane przy wyborze systemu ERP. Przede wszystkim są tu zaimplementowane wszelkie mechanizmy wpływające na bezpieczeństwo operacji (m.in. procedury wyzwalane).

System sBiznes pozwala na utworzenie nieograniczonej liczby podmiotów (baz danych), zgodnie z warunkami licencji. #licencja Podczas pracy w programie można przełączać się pomiędzy podmiotami.

Bezpieczeństwo