Faktury – program do wystawiania faktur

 

Faktury

Dokument, w którym wyszczególnione są określone towary i usługi oraz przewidywana kwota pieniędzy, jaką klient ma zapłacić w zamian za towary i usługi #usługi wymienione na fakturze. Zazwyczaj na fakturze wyszczególnia się towary lub usługi dostarczone przedsiębiorstwu, podaje też kwotę należną za wyszczególnione pozycje oraz określa termin płatności. Tradycyjne faktury są wystawiane na papierze, ale mogą być również przesyłane drogą elektroniczną.

Program do faktur sBiznes umożliwia wystawianie faktur pro forma, zaliczkowych, korygujących, walutowych i faktur z paragonów a następnie pozwala na sporządzanie raportów faktur do wydruku. System również pozwala na definiowanie własnych wzorów faktur.

Można wybrać odpowiedni wzór wydruku dla faktury walutowej, np. anglojęzyczna lub niemieckojęzyczna. Jeżeli kontrahent posiada adres e-mail to tworząc wydruk dokumentu sprzedaży #dokumenty możemy skierować ten dokument bezpośrednio na wskazany adres e-mail odbiorcy czyli można wysłać fakturę w wersji PDF na adres e-mail odbiorcy.

 

Finanse

Finanse w każdej firmie zajmują wysoką pozycję zarówno w bieżącej działalności jak i planowanych działaniach firmy w zmieniających się warunkach rynkowych. System finansowy ERP sBiznes należy do najlepszych na rynku systemów informatycznych o czym świadczą pozytywne opinie naszych klientów.

System finansowo księgowy podobnie jak inne systemy sBiznes jest dostosowany do obowiązującego prawa oraz aktualizowany przy zmianie przepisów. System jest bezpieczny w eksploatacji #bezpieczeństwo oraz intuicyjny dla użytkownika #intuicyjny. Zapewnia bieżącą kontrolę stanu finansów i innych parametrów działalności firmy.

Każdy dokument może zostać przesłany do systemu finansowego za pomocą odpowiednio zdefiniowanego dekretu. Każde działanie w systemie odbywa się dwuetapowo. Najpierw w tzw. obszarze roboczym a następnie po weryfikacji zapisy są przenoszone do obszaru zapisów na odpowiednich kontach.

 

Funkcje do Excela (FEX)

Moduł Funkcje do Excela (FEX) sBiznes służy do tworzenia zestawień w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel z wykorzystaniem wpisów w bazie danych sBiznes.

Aby korzystać z funkcji do Excela, należy posiadać licencję na moduł sBiznes i FEX, arkusz Microsoft Excel oraz odpowiednie uprawnienia użytkownika w sBiznes. Uprawnienia do korzystania z funkcji można nadawać w programie sBiznes w obszarze: Administracja/Użytkownicy. Opisy pól i grafiki mogą być edytowane według uznania użytkownika.

 

Finanse