Gromadzenie informacji w systemach ERP

 

Gromadzenie informacji

Im więcej danych wprowadzamy i przetwarzamy w systemie informatycznym tym te dane są dla firmy bezcenne. Dlatego ważnym czynnikiem jest wybór odpowiedniego systemu ERP dla małych i średnich firm, który będzie niezawodny w eksploatacji a gromadzenie informacji o produktach, kontrahentach oraz osobach będzie można obrabiać na różne sposoby. System sBiznes zapewnia nam komfort, bezpieczeństwo i wygodę a dzięki niskim kosztom eksploatacji należy do najlepszych systemów na rynku.

 

Graficzny interfejs użytkownika (GUI)

Jest to obecnie najbardziej rozpowszechniony interfejs. Graficzny interfejs użytkownika jest wygodny i intuicyjny. Ma sens w przypadku średniego i wyższego szczebla zarządzania, na którym kierownicy i pracownicy przeprowadzają różne analizy. Program do zarządzania magazynem zainstalowany w magazynie, gdzie pracownik rutynowo wprowadza dane ułatwia eksploatację. Dzięki takiemu interfejsowi firma jest bardziej “nowoczesna” #nowoczesność marketingowo.

System ERP sBiznes zapewnia wszystkie dogodności z użytkowania GUI m.in. intuicyjny #intuicyjność interfejs graficzny typu „przeciągnij i upuść” do wielokrotnego użytku. Pola i tabele rozszerzają się i kurczą, aby dopasować się do danych i preferencji użytkownika.  Posiada pasek menu u góry i z prawej strony z rozwijanymi funkcjami. Po menu możemy poruszać się przy pomocy kursora, myszki lub klawiatury. Klawiszem „Esc” można anulować wcześniejsze wybory.

 

Główna księga handlowa

Moduł rachunkowości finansowej w pakiecie ERP sBiznes zapewnia kontrolę i integrację informacji finansowych w całej firmie. Moduł ten zapewnia możliwość centralnego śledzenia danych finansowo-księgowych w ramach wielu firm.

Moduł księgi handlowej jest sercem pakietu finansowego systemu ERP sBiznes. Obszar ten stanowi doskonałe narzędzie do zarządzania finansami. Każdą zdefiniowaną pozycję księgową można wprowadzić, a następnie przeglądać i sortować według dowolnych kryteriów. System oferuje również wgląd w wartość zapisów na poszczególnych kontach z możliwością przeglądania lub raportowania.

Oprócz podstawowych raportów finansowych (Rachunek Zysków i Strat, Bilans) możliwe jest definiowanie i tworzenie dowolnych raportów według zadanych kryteriów. Funkcjonalność obszaru pozwala na definiowanie dekretów, które umożliwiają automatyczne tworzenie zapisów księgowych ze wskazanych obszarów. Jedną z ważnych funkcji  jest aktualizacja ksiąg pomocniczych w czasie rzeczywistym, co eliminuje czasochłonne uzgadnianie danych.

 

Gromadzenie informacji