Zmiany są nieodzowną częścią procesów zachodzących w każdej firmie

 

Zmiany

Zmiany są nieodzowną częścią procesów #obsługa procesów zachodzących w każdej firmie. Przekształcenia te są dokonywane zarówno pod wpływem działania czynników wewnętrznych, a także zewnętrznych. Zmiany są wprowadzane w celu zwiększenia efektywności funkcjonowania danego przedsiębiorstwa.

Zmieniać można i należy także systemy informatyczne jeżeli te obecne nie spełniają naszych oczekiwań lub są bardzo drogie w eksploatacji. Zawsze można wybrać system, który zaspokoi nasze potrzeby oraz nie będzie stanowił dużego obciążenia kosztowego. Takim systemem może być system ERP dla małych i średnich firm jakim jest sBiznes.

 

Zarządzanie zapasami

ERP to system, który umożliwia przedsiębiorstwom zarządzanie wszystkimi aspektami ich działalności na jednej platformie, w tym: zapasami, finansami, planowaniem, logistyką i operacjami.

System ERP dla magazynu zapewnia informacje o zapasach w czasie rzeczywistym dla całego przedsiębiorstwa. Jest to ważna funkcja dla firm, które planują rozwój, mają złożone procesy lub łańcuchy dostaw, potrzebują zaawansowanej automatyzacji, #automatyzacja sprzedają wiele produktów lub po prostu chcą zmaksymalizować swoje inwestycje. Aplikacja oferuje również możliwość definiowania i generowania raportów dotyczące zapasów.

 

Zamówienia

Obszar funkcjonalny programu sprzedażowo magazynowego przeznaczony do tworzenia zamówień. Wspiera procesy związane z generowaniem zamówień zarówno dla odbiorców jak i dostawców. Możliwa jest weryfikacja dostępności towarów dla danego zamówienia oraz można wstępnie rezerwować towary pod realizację zamówienia.

Funkcjonalność systemu pozwala na zdefiniowanie typów dokumentów zamówień, określenia rodzaju dokumentu, ustalenia maski do dokumentów, określenie czy wymagana jest rezerwacja oraz przypisywanie wcześniej zdefiniowanych wydruków.

System umożliwia eksportowanie dokumentów do pliku różnych formatów np.: PDF, Word, Excel, XML, #XML TXT, HTML. Na podstawie zamówienia istnieje także możliwość generowania dokumentów magazynowych na potrzeby materiałowe. Ofertowanie to często kluczowy etap w procesie sprzedaży. #sprzedaż Ta część systemu pozwala na tworzenie ofert dla odbiorców.

Program sBiznes w pełni wspiera ten etap przez możliwość przygotowania oferty z możliwością dokładnego opisania specyfiki oferowanego asortymentu. Istnieje możliwość określenia zysku dla pozycji z oferty.