Obsługa procesów produkcji

Obsługa procesów wewnętrznych.

Dziennik zadań – Ewidencja zadań bieżących
Ta funkcjonalność zapewnia sprawne zarządzanie bieżącymi zadania
mi, gdzie od użytkownika systemu wymaga się konsekwencji w dzia
łaniu. Moduł pozwala na definiowanie zadań, przypisywanie ich kon
kretnym osobom odpowiedzialnym za wykonanie, oraz zapewnia
bieżący nadzór nad wykonaniem. Opcja „Historii zadania” umożliwia
śledzenie ewentualnych zmian w parametrach zadania. Z tym modu
łem każde zadanie zostanie wykonane w 100% poprawnie.
Moduł dostępny również w formie dziennika tabelarycznego (układ
arkusza xls), posiadający możliwość definicji pól słownikowych,
etapów i statusów oraz przystosowany do pracy na stanowiskach
roboczych (magazyny i pakownie) w formie terminalowej na urządzenia
POS z dotykowym ekranem.