Usługi i transport

Gospodarka pojazdami
Ewidencja pojazdów, karty drogowe
Moduł służy do zarządzania pracą floty pojazdów, obsługi kart drogowych
oraz rozliczenia paliw. Ewidencja czasu pracy kierowców została dostosowa
na do najnowszych wymogów. Ewidencja pojazdów zapewnia kontrolę
nad terminami przeglądów technicznych, przydzielonym wyposażeniu
oraz obowiązkach serwisowych (np. wymiany oleju, serwis podzespołów
i inne…)