Program księgowy i do zarządzania finansami

Program dla Biur Rachunkowych – uzupełniaj księgi handlowe i dowody księgowe

Program finansowo-księgowy stanowi doskonałe narzędzie do zarządzania finansami. Każdy zdefiniowany zapis księgowy można wprowadzać, a następnie przeglądać i sortować według dowolnych kryteriów. Program do pełnej księgowości oferuje również wgląd do wartości zapisów na poszczególnych kontach z opcją przeglądania czy raportowania. Poza podstawowymi raportami finansowymi (Rachunek Zysków i Strat, Bilans) można zdefiniować i utworzyć dowolny raport wg. określonych kryteriów. Funkcjonalność programu umożliwia definiowanie dekretów, które pozwalają na automatyczne tworzenie zapisów księgowych ze wskazanych obszarów.

 

Program Księgowy – księga przychodów i rozchodów, ryczałty, ewidencje i deklaracje

Program Księga Podatkowa w systemie ma na celu ewidencjonowanie zakupów i sprzedaży VAT, a także dla mniejszych firm prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów oraz obsługę Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W tym programie możemy także generować deklaracje VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-UE, VAT-EUk) oraz wysyłać w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisów cyfrowych. Dostępna obsługa rozliczania składek ZUS, informuje o naliczeniach związanych z podatkiem dochodowym oraz generuje miesięczne rozliczenie podatku dochodowego. Program do KPiR automatycznie generuje e-deklaracje oraz zapewnia pełną obsługę JPK.

Program do zarządzania finansami w firmie

Moduł do rozliczenia z kasą i bankiem pozwala rejestrować operacje gotówkowe i bezgotówkowe. Program obsługuje operacje gotówkowe (obsługa kasy) jak i bankowe (obsługa wyciągów bankowych), a także oferuje możliwość generowania wszystkich niezbędnych wydruków (KP, KW, Raport Kasowy czy Raport Bankowy). Można zdefiniować i obsługiwać dowolną liczbę kas i banków. Podczas rejestrowania dokumentów płatności możliwe jest ich późniejsze rozliczenie z należnościami lub zobowiązaniami oraz zadekretowanie na kontach księgowych.

 

Program do rozrachunków

Program do kontroli należności i zobowiązań pozwala na prowadzenie rozrachunków z kontrahentami, porównanie transakcji, definiowanie wielu planów kont czy tworzenie raportów finansowych.

 

Prowadzenie dokumentacji elektronicznej dla księgowości – ERP dostosowany do potrzeb księgowości

JPK_V7, e-deklaracje VAT i CIT – w sBiznes można generować deklaracje VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-UE, VAT-EUk) oraz wysyłać w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisów cyfrowych. System automatycznie generuje e-deklaracje oraz zapewnia pełną obsługę JPK z możliwością wczytywania cząstkowych plików i ich grupowania. Wczytane pliki JPK_VAT mogą zasilać ewidencję VAT.

e-sprawozdania do KRS oraz KAS – w module e-Sprawozdania można przygotować, zweryfikować, oraz podpisać sprawozdanie finansowe, a następnie wysłać bezpośrednio do KAS (Krajowa Administracja Skarbowa). Istnieje również możliwość przygotowania pliku *.xml do wysłania poprzez portal e-KRS. e-Sprawozdania w sBiznes są zgodne ze schematami logicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów.

Zobacz opinię tych, którzy nam zaufali

Zanim podejmiesz decyzję wypróbuj sBiznes lub umów prezentację

Wypróbuj za darmo system sBiznes

Przetestuj produkt sBiznes i poznaj jego możliwości

wybieram

Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem sBiznes

wybieram