Opis aktualizacji sBiznes

Zalecamy wykonywanie aktualizacji sBiznes uniwersalnym narzędziem jakim jest sBiznesTools. Program ten należy pobrać oraz uruchomić z prawami administratora w katalogu, w którym znajduje się program główny sBiznes. Poniżej prezentujemy również inny sposób wykonania aktualizacji.

W przypadku pytań lub uwag prosimy o kontakt z naszym biurem: info@sbzines.pl. Więcej informacji również na: Wymagania sprzętowe, instalacja programu sBiznes oraz na: Pierwsze uruchomienie sBiznes oraz wczytanie licencji. Zachęcamy również do zapisów na Newsletter aby otrzymywać aktualne informacje o programie oraz zmianach przepisów.

 

AKTUALIZACJA

UWAGA!

Przed przystąpieniem do uaktualnienia (reinstalacji) należy wykonać kopie bezpieczeństwa plików oraz baz danych. Za prawidłowe zabezpieczenia wszystkich plików i danych odpowiada użytkownik.

 

Definicje:

🔹 Numeracja wersji sBiznes: wersja nr X.Y.Z.AA  Przykład: wersja: 1.7.2.30.

🔹 Upgrade – zmiana pierwszych trzech segmentów (X.Y.Z) np. upgrade z wersji 1.7.2 na 1.7.3.

🔹 Update – zmiana nr ostatniego segmentu (AA)

🔹 Procedura wykonania uaktualnienia wersji programu sBiznes

 

UWAGA!

Przed wykonaniem aktualizacji należy się upewnić, że licencja posiada prawo do Aktualizacji (PDA)

Administracja – Parametry systemu – Licencja – Data abonamentu (PDA)

 

1. Należy uruchomić plik: aktualizator – program sBiznesTools.exe w katalogu aplikacji sBiznes.exe.

 

2. Program sam pobierze odpowiednie dane i wypełni pola (Serwer, User SQL, Hasło, Baza). Warunkiem automatycznego wypełnienia pól nnjest uruchomienie programu  sBiznesTools.exe w tym samym miejscu (katalogu), w którym znajduje się plik config.prm oraz plik nnsBiznes.exe.

Rys.  1 Przykładowy widok okien po uruchomieniu aktualizatora (sBiznesTools.exe)

 

3. Po aktualizacji proszę uruchomić program sBiznes i zweryfikować prawa użytkowników.

 

4. Należy zapoznać się ze zmianami opisanymi na https://sbiznes.pl/wsparcie/

 

5. W przypadku pojawienia się komunikatów o błędach należy plik: log.log przesłać: na adres:  info@sbiznes.pl z dokładnym opisem w nnjakich okolicznościach wystąpił błąd.

 

6. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia proszę zgłaszać w formie pisemnej na adres: info@sbiznes.pl lub bezpośrednio do osoby nnodpowiedzialnej za system informatyczny w firmie.

 

UWAGA!

Wszystkie zgłoszenia odnośnie funkcjonalności proszę wykonywać po uaktualnieniu programu do najnowszej wersji.

 

7. Aktualizacja może być wykonana jeżeli użytkownik posiada prawa do aktualizacji. W przypadku braku prawa do aktualizacji prosimy o nnkontakt na info@sbiznes.pl

8. Komunikat „Utracono prawo do aktualizacji” oznacza konieczność wczytania pliku licencyjnego lub kontaktu ze sprzedawcą lub kontakt nnna: info@sbiznes.pl

9. W związku z rozwojem produktu oraz zmianami przepisów warto aktualizować program

Można dołączyć do nas na LinkedIn / Facebooku i tym samym uzyskać dostęp do informacji na temat aktualizacji, nowych funkcji oraz możliwości programu. 

 

W przypadku uwag lub pytań prosimy o kontakt na info@sbiznes.pl lub gsm: 509 967 124 

 

Tutoriale oraz opisy dostępne są na naszym kanale YouTube.

Opis funkcjonalności 📝 dostępny w pliku pdf

Wdrożenie, szkolenia oraz prezentacje programu odbywają się zdalnie. Dzięki temu w dogodny sposób możemy dostosować czas do Państwa potrzeb.

pobierz

HELP DESK

Reakcja w kilka minut

Zamów rozszerzenie usługi o HELP DESK. Dzięki temu zyskasz dostęp do pomocy o każdej porze.

Szczegóły
help desk