Wsparcie

skuteczne i szybkie wsparcie to nasz priorytet

Najnowszy upgrade sBiznes 1.7.8.0 zawiera:

30-06-2022 r.

 • W wersji 1.7.8.0 m.in.:
 • 1. Wprowadzono zmiany dotyczące zmian "Polski Ład" od dnia 01.07.2022
 • 2. Dodano możliwość łączenia kartotek pracowniczych
 • 3. Rozszerzono wprowadzanie informacji o dyżurach w ewidencji czasu pracy. Ewidencja godzin dyżurów
 • 4. Dodano parametr "Czy przy naliczaniu dodatku wyrównawczego ograniczać godziny przepracowane do godzin nominalnych w miesiącu ?
 • 5. Dodano dodatkowy parametr do wydruku zaświadczenia o zatrudnieniu o umieszczaniu danych identyfikacyjnych pracownika (PESEL / Dowód / Adres)
 • 6. Dodano dodatkowe parametry list płac na pracowniku odnośnie stosowania kosztów uzyskania
 • 7. Dla pracownika dodano możliwość wyłączenia informacji o przekroczeniu salda urlopowego
 • 8. Dodano parametr do rozliczania godzin równoważnych
 • 9. Rozszerzono funkcjonalność zleceń do kart samochodowych
 • 10. Dodano tabelę terminów realizacji zamówienia od odbiorców
 • 11. Dodano możliwość tworzenia atrybutów dodatkowych do obiektów. Definiowanie dodatkowych pól
 • 12. Inne drobne zmiany ulepszające i poprawiające funkcjonalność programu

Aby automatycznie wykonać aktualizację sBiznes, należy pobrać plik aktualizatora (sBiznesTools.exe) z powyższego linku. Następnie należy wkopiować ten plik do katalogu z programem sBiznes i uruchomić. W kolejnych krokach kreator przeprowadzi użytkownika przez cały proces aktualizacji. Wszystkie pliki są bezpieczne. Zostały sprawdzone programem antywirusowym F-Secure.

BAZA WIEDZY - PREZENTACJE - POMOC ZDALNA

Wdrożenie, szkolenia oraz prezentacje programu odbywają się zdalnie. Dzięki temu w dogodny sposób możemy dostosować swój czas do Państwa potrzeb.

pobierz

HELP DESK

Reakcja w kilka minut

Zamów rozszerzenie usługi o HELP DESK. Dzięki temu zyskasz dostęp do pomocy o każdej porze.

Szczegóły
help desk
Bądź na bieżąco.