Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz państwa.

 

PPK zostały opracowane po to, aby:

🔹 zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Polaków,

🔹 wpłynąć na rozwój gospodarki, przedsiębiorstw oraz miejsc pracy,

🔹 pomnażać prywatne oszczędności emerytalne pracowników.

 

Obsługa PPK w aplikacji sBiznes jest prosta. Intuicyjność programu kadrowo płacowego pozwala w prosty sposób zarządzać finansami pracowników. Więcej informacji na stronie z opisem funkcjonalności modułu Personel. Więcej informacji udzielimy kontaktując się z naszym biurem lub na adres e-mail info@sbiznes.pl. Zachęcamy również do zapisów na Newsletter aby otrzymywać aktualne informacje o programie oraz zmianach przepisów.

 

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK) – FUNKCJONALNOŚĆ sBiznes

Nowa funkcjonalność modułu PERSONEL to Pracownicze Plany Kapitałowe.

 

Dostęp do obsługi PPK wymaga nadania uprawnień użytkownikowi. Niezbędne są również uprawnienia licencyjne do PPK.  

Dodana została nowa kartoteka do modułu Personel (PPK)

oraz dodatkowa zakładka na liście pracowników – PPK.

Dane każdego pracownika należy uzupełnić elementami danych niezbędnych do obsługi PPK. 

 

INFORMACJE OGÓLNE O PPK

Po wejściu w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych każda firma lub instytucja zatrudniająca co najmniej jedną osobę zatrudnioną powinna utworzyć PPK dla swoich pracowników – poza wyjątkami określonymi w ustawie (por. art. 13 ust. 1 oraz art. 133 ust. 1). Będzie to obligatoryjny element pakietu świadczeń dla pracowników.


Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem.

Oszczędności w PPK tworzone są wspólnie przez trzy strony: pracowników, pracodawców oraz państwo. Pracodawca ma obowiązek wpłacać 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Może dobrowolnie zwiększyć wpłatę nawet do 4%.


Dodatkowe narzędzie motywacyjne dla pracowników, oparte na możliwości finansowania im wpłat do PPK aż do 4% wynagrodzenia, a tym samym podniesienie swojej atrakcyjności na rynku pracy.

 

🔹 Wydatki poniesione przez pracodawcę na PPK stanowią koszty uzyskania przychodu.

🔹 Wpłaty pracodawcy nie stanowią podstawy naliczania składek na ZUS.


Nie muszą wprowadzać PPK:
🔹 Samozatrudniony, czyli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudnia osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK.

 

🔹 Osoba fizyczna, która zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą tego podmiotu, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (czyli na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową).

 

🔹 Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat.

 

Pracodawca, który (w terminie, w którym ustawa o PPK ma dla niego zastosowanie) prowadzi PPE oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.

Terminy wdrażania PPK

 

OBSŁUGA PPK W sBiznes

Na liście pracowników w kartotece PPK można dodać dane PPK dla wybranej osoby.

Wybór „Dodaj dane PPK” umożliwia zmianę/edycję lub uzupełnienie danych wybranej osoby. Tabelka edycji poniżej.

Po wyborze „Generuj PPK” mamy do dyspozycji

UWAGA!

Składki pracowników zawarte są w przedziale 2% – 4%
Składki pracodawcy zawarte są w przedziale 1,5% – 4%
Składa oznacza sumę składki podstawowej i dodatkowej

 

Wydruk (np.: rezygnacja) można utworzyć korzystając z funkcji drukuj. Dostępna ikona u góry ekranu lub „prawy przycisk myszki”

 

 

Przykład wydruku „Deklaracji rezygnacji pracownika z PPK”

 

Okienko obsługi PPK umożliwia wygenerowanie PPK w celu przekazania pliku do brokera, edycja danych oraz import  PPK.

Przykład wygenerowanego pliku XML (Rejestracja)

Lista wygenerowanych dokumentów XML

Słowniki ZUS oraz Parametry podstawowe w „Definicje i słowniki” zostały uzupełnione o Instytucje finansowe PPK. W tym miejscu należy dopisać Nazwę Towarzystwa Funduszu Inwestycyjnego (TFI).

Wybór TFI należy dokonać z listy.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Szczegółowe informacje dotyczące PPK znajdują się na stronie Oficjalnego Portalu Informacyjnego Pracowniczych Planów Kapitałowych:

https://www.mojeppk.pl/

 

Znajdują się tam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania pracodawców:

https://www.mojeppk.pl/dla-pracodawcy.html

 

Informacje o PPK można również pozyskać ze strony rządowej:

https://www.gov.pl/web/finanse/ppk-pracownicze-plany-kapitalowe

 

Przykładowy kalkulator PPK:

https://www.nn.pl/ppk/kalkulator.html

 

Opisana powyżej funkcjonalność dostępna jest od wersji 1.6.1 programu sBiznes. Użytkownicy posiadający wersję wcześniejszą niż 1.6.1 i chcący korzystać z funkcjonalności PPK powinni wcześniej zaktualizować program do najnowszej wersji.

 

Ewentualne pytania należy kierować bezpośrednio do opiekuna handlowego lub w formie e-mail na adres: info@sbiznes.pl.

 

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi, które można przesyłać/zgłaszać na adres: info@sbiznes.pl.

Opis funkcjonalności 📝 dostępny w pliku pdf

Wdrożenie, szkolenia oraz prezentacje programu odbywają się zdalnie. Dzięki temu w dogodny sposób możemy dostosować czas do Państwa potrzeb.

pobierz

HELP DESK

Reakcja w kilka minut

Zamów rozszerzenie usługi o HELP DESK. Dzięki temu zyskasz dostęp do pomocy o każdej porze.

Szczegóły
help desk