Raporty definiowane

Raporty to ważna funkcja systemu informatycznego. W sBiznes można zdefiniować i wygenerować praktycznie każdy rodzaj raportu zawierający dane systemu: np.:  raporty dla kierownictwa, sprawozdania finansowe, sprawozdania dotyczące zapasów oraz raporty wspomagające proces podejmowania decyzji. Każdy raport może zostać w prosty sposób wyeksportowany do Microsoft Excel, Word lub zapisany jako plik PDF.

System raportowania oszczędza cenny czas użytkowników i umożliwia dostęp do nowych danych i informacji. W zależności, z jakiej funkcjonalności korzystamy (program sprzedażowo-magazynowy czy program finansowo-księgowy itd.) w obszarze Raporty widoczne są już gotowe do wykorzystania, zdefiniowane raporty systemowe.

Można zdefiniować dowolny raport wg własnego uznania. W tym celu można wykorzystać wzory raportów wbudowanych lub zlecić definicję raportu firmie informatycznej lub producentowi sBiznes.  Poniżej znajduje się instrukcja tworzenia nowych raportów.

Opis najnowszych aktualizacji programu dostępny na: Aktualne zmiany. Bieżące zmiany warto również śledzić w aktualnościach sBiznes. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszym biurem lub na adres e-mail info@sbiznes.pl. Zachęcamy do zapisów na Newsletter.

 

RAPORTY DEFINIOWANE

1. Uruchamiamy program Report Builder (wersja 2.0).

 

2. Klikamy PPM – Właściwości raportu.

 

3. Ustawiamy orientacje raportu (pionowa lub pozioma), rozmiar papieru (A4) oraz marginesy.

 

4. Dodajemy źródło danych: klikamy „Nowy” a następnie „Źródło danych…”.

 

5. Ustawiamy właściwości źródła danych tak, jak na poniższym zrzucie ekranu:
(Data Source = nazwa serwera; Initial Catalog = nazwa bazy danych)

 

6. Dodajemy zestaw danych: klikamy „Nowy” a następnie „Zestaw danych…”.

 

7. Ustawiamy właściwości zestawu danych tak, jak na poniższym zrzucie ekranu.
(Źródło danych = źródło utworzone w poprzednim kroku; Kwerenda = zapytanie SQL…

 

…lub wywołanie wcześniej utworzonej procedury)

 

8. Na oknie poświadczeń podajemy nazwę użytkownika serwera SQL oraz jego hasło.

 

9. Wstawiamy tabelę…

 

… i otwieramy okno właściwości za pomocą przycisku zaznaczonego na zrzucie ekranu poniżej:

 

10. Wybieramy utworzony wcześniej zestaw danych.

 

11. Przeciągamy pola z listy pól zestawu danych do komórek tabeli…

 

… i usuwamy zbędną kolumnę:

 

12. Raport zapisujemy jako plik o rozszerzeniu „.rdlc”.

 

13. Uruchamiamy program sBiznes, przechodzimy do zakładki Raporty i dalej Definicje raportów.
Na liście raportów klikamy PPM i wybieramy Import raportu.

Pełny opis funkcjonalności 📝 dostępny w pliku pdf

Wdrożenie, szkolenia oraz prezentacje programu odbywają się zdalnie. Dzięki temu w dogodny sposób możemy dostosować czas do Państwa potrzeb.

pobierz

HELP DESK

Reakcja w kilka minut

Zamów rozszerzenie usługi o HELP DESK. Dzięki temu zyskasz dostęp do pomocy o każdej porze.

Szczegóły
help desk