Program do ewidencji środków trwałych

Zarządzaj środkami trwałymi w obszarze Majątek. Służy on do rejestrowania ilości i wartości składników majątku trwałego oraz do przechowywania wszelkich zmian dokonanych na składnikach tego majątku. Na kartach majątku bazuje również program do obsługi wypożyczalni. Program będzie idealnym rozwiązaniem dla gastronomii, firm transportowych i usługowych a także NGO i klubów sportowych.

 

Podstawowe funkcje oferowane przez program do ewidencji środków trwałych sBiznes ERP dla firm to:

🔹 przechowywanie informacji o składnikach majątku,

🔹 wykonywanie operacji na składnikach majątku,

🔹 generowanie planów amortyzacji,

🔹 klasyfikowanie środków trwałych,

🔹 inwentaryzacji i rozliczeniu różnic inwentaryzacyjnych,

🔹 prowadzenie ewidencji wydań i zwrotów.

Program posiada obsługę wydruków systemowych oraz raportów definiowanych. Opis najnowszych aktualizacji dostępny na: Aktualne zmiany. Zachęcamy również do zapisów na Newsletter aby otrzymywać aktualne informacje o programie oraz zmianach przepisów.

 

SYNTETYCZNY OPIS FUNKCJI PROGRAMU

 

Majątek (Środki trwałe, wyposażenie, narzędzia)

Lista kart majątku: Zawiera definicje kart majątku trwałego z podziałem na środki trwałe, wyposażenie, niskocenne i niematerialne. W oknie tym jest również podgląd na dane podstawowe wybranej karty, na listę operacji związanej z daną kartą, czy też na jej listę amortyzacji w poszczególnym okresie.

 

Lista operacji: Okno z listą operacji na dokumentach tj. przyjęcie do używania, zmiana osoby czy miejsca użytkowania, amortyzacja, likwidacja karty itd. z opcją filtrowania po danej karcie majątku czy okresie.

 

Inwentaryzacja: Funkcja służąca do przeprowadzania inwentaryzacji kart majątku trwałego.

 

Zarządzanie majątkiem: Za pomocą opcji zarządzania majątkiem system oferuje usługę wypożyczania i zwrotów narzędzi oraz sprzętu wchodzących w skład majątku trwałego z wskazaniem braków czy uszkodzeń.

 

Definicje obiektów: W opcjach definicji obiektów majątku trwałego możliwa jest konfiguracja podstawowych danych związanych z funkcjonowaniem całego modułu, jak również definicja podstawowych rodzajów kart, typów dokumentów wraz ze sposobem numeracji. Można też wprowadzać formy własności czy przyjęcia jak i klasyfikację GUS.

 

MAJĄTEK (ŚRODKI TRWAŁE, WYPOSAŻENIE, NARZĘDZIA)

Moduł Majątek umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia. Dostęp do tego modułu znajduję się w głównym menu systemu.

Rys. 1 Funkcje Majątku w głównym menu systemu

 

 

Lista kart majątku

Rys. 2 Lista kart majątku trwałego z zakładką Dane podstawowe

 

Rys. 3 Lista operacji karty majątku trwałego

 

Rys. 4 Lista amortyzacji karty majątku trwałego

 

Rys. 5 Składniki karty majątku trwałego z formatką dodania nowego

 

Rys. 6 Skorowidze karty majątku trwałego z opcją dodania nowego

 

Rys. 7 Okno edycji karty majątku trwałego

 

Jest możliwość wprowadzania wielu kont księgowych wraz z wartością udziału na karcie majątku.

Umożliwia to rozksięgowanie operacji np. amortyzacji na wiele kont księgowych dla danej karty.

 

Raport wydruku: Lista kart

 

Raport wydruku: Karta środka

Więcej informacji na: Raporty definiowane oraz Wydruki systemowe.

 

Lista operacji

Na liście operacji znajdują się wszystkie dokumenty związane z kartami majątku trwałego. Za pomocą filtrów znajdujących się w górnej części okna można wyszukać konkretne dokumenty powiązane np. z daną kartą lub będące w danym okresie.

Rys. 8 Lista operacji kart majątku trwałego

 

Rys. 9 Okno edycji operacji przyjęcia karty do użytkowania

 

Istnieje możliwość zatwierdzenia dokumentu przyjęcia do użytkowania (OT) dla kart środka z zerową stawką amortyzacji. Podczas wykonywania tej operacji system wyświetla komunikat o stawce, dokument jest tworzony, ale nie powstaje plan amortyzacji.

Rys. 10 Dodanie karty środka trwałego z zerową stawką amortyzacji

 

Rys. 11 Przyjęcie karty ze stosownym komunikatem

 

Rys. 12 Karta majątku bez naliczonego planu amortyzacji

 

Pełny opis funkcjonalności 📝 dostępny w pliku pdf

Wdrożenie, szkolenia oraz prezentacje programu odbywają się zdalnie. Dzięki temu w dogodny sposób możemy dostosować czas do Państwa potrzeb.

pobierz

HELP DESK

Reakcja w kilka minut

Zamów rozszerzenie usługi o HELP DESK. Dzięki temu zyskasz dostęp do pomocy o każdej porze.

Szczegóły
help desk