Funkcje do Excela (FEX)

1. Opis oraz wymagania modułu FEX

Moduł Funkcje do Excela (FEX) sBiznes służy do tworzenia w Arkuszu Kalkulacyjnym MS Excel zestawień z wykorzystaniem zapisów w bazie sBiznes.
Opisy pól oraz grafika mogą być edytowane wg własnego uznania przez użytkownika.
Aby można było korzystać z FEX należy posiadać licencje na moduł sBiznes oraz FEX, arkusz MS EXCELL oraz odpowiednie prawa użytkownika w sBiznes.
Wymagana wersja sBiznes: 1.5.4 lub nowsza.

 

2. Instalacja modułu FEX

Aby zainstalować moduł Funkcje do Excela należy uruchomić instalator (moduł sBiznesExcelSetup.msi ) z uprawnieniami administratora systemu Windows.

Po wybraniu pliku: sBiznesExcelSetup.msi należy uruchomić opcję: Instaluj
Po zapoznaniu się i po akceptacji umowy licencyjnej można uruchomić instalację modułu (Zainstaluj).

Po zakończeniu procesu instalacji zostanie wyświetlony komunikat:

Uwaga:
Aby odinstalować FEX należy w panelu sterowania wybrać opcję „Odinstaluj program”
a następnie zaznaczyć i  uruchomić „sBiznes Excel” jak na przykładzie poniżej:

3. Uruchomienie FEXS

Po pomyślnej instalacji oraz uruchomieniu Arkusza MS EXCEL na górnym pasku pojawi się napis sBiznes jak na obrazku poniżej:

Po uruchomieniu funkcji sBiznes z menu dostępnego w arkuszu MS EXCEL będzie możliwe zalogowanie do bazy danych programy sBiznes.

Podczas logowania podajemy login oraz hasło użytkownika zgodnie z danymi zapisanymi w programie sBiznes (Użytkownicy).

Podczas logowania wyświetlany jest komunikat ile użytkowników jest już zalogowanych do FEX.  ( Logowanie [1]  – oznacza logowanie pierwszego użytkownika )
Po prawidłowym zalogowaniu do programu sBiznes możemy korzystać z funkcji do Excela w zależności od posiadanych uprawnień w systemie sBiznes.

Uprawnienia do korzystania z funkcji można nadać w programie sBiznes w obszarze: Administracja/Użytkownicy. Przykład uprawnień użytkownika na poniższym obrazku.
Listy są widoczne w zależności od uprawnień użytkownika.

 

5. Prawa użytkownika do FEX w MS EXCEL

Użytkownik może posiadać uprawnienia do poszczególnych obszarów sBiznes takich jak:

Finanse i Księgowość
Personel
Sprzedaż
Zakupy
Magazyny
Zamówienia

 

6. Działania na funkcjach FEX w MS EXCEL 


Wyboru odpowiednich funkcji zgodnie z przyznanymi prawami dokonujemy korzystając z akcji „Wstawianie funkcji”

Opis działania danej funkcji znajduje się poniżej okienka po wybraniu określonej funkcji z dostępnej listy „Wybierz funkcję”.

Po wybraniu odpowiedniej funkcji pozostaje wpisanie argumentów w odpowiednie pola. Uwaga: Nie wszystkie pola są obowiązkowe. Niektóre mogą być opcjonalne.

Poniżej przykład wypełnienia poszczególnych pól „Argumenty funkcji”.
Parametr % oznacza wszystkie konta z zakresu drugiej analityki konta 200.

W wybranej i opisanej komórce Arkusza MS EXCEL otrzymamy zwrot wartości zgodnie z argumentami wpisanym w powyższą tabelę.
Poniższy przykład obrazuje wykorzystanie funkcji do tworzenia zestawień w Arkuszu MS EXCEL.

Dane aktualizujemy korzystając z ikonki

 

 

7. Opis funkcji

 

FinSaldoMA

Saldo konta dla roku, strona MA

Odpowiednik: Fkpmr (persalda) strona Ma od początku roku

Parametry:

Zakład (baza)

Rok

Konto (maska konta np. „200-%”)

Miesiąc

Zmienna (analityka konta podmieniająca znak „*” w masce konta)

 

FinSaldoWN

Saldo konta dla roku, strona WN

Odpowiednik: Fkpwr (persalda) strona Wn od początku roku

Parametry:

Zakład (baza)

Rok

Konto (maska konta np. „200-%”)

Miesiąc

Zmienna (analityka konta podmieniająca znak „*” w masce konta)

 

FinSaldoMcMA

Saldo konta dla danego miesiąca, strona MA

Odpowiednik: Fkpmm (persalda) strona Ma w danym miesiącu

Parametry:

Zakład (baza)

Rok

Konto (maska konta np. „200-%”)

Miesiąc

Zmienna (analityka konta podmieniająca znak „*” w masce konta)

 

FinSaldoMcWN

Saldo konta dla danego miesiąca, strona WN

Odpowiednik: Fkpwm (persalda) strona Wn w danym miesiącu

Parametry:

Zakład (baza)

Rok

Konto (maska konta np. „200-%”)

Miesiąc

Zmienna (analityka konta podmieniająca znak „*” w masce konta)

 

FinSaldoZnMA

Saldo ze znakiem dla roku, strona MA

Odpowiednik: Fktmr (salda ze znakiem) strona Ma od początku roku

Parametry:

Zakład (baza)

Rok

Konto (maska konta np. „200-%”)

Miesiąc

Zmienna (analityka konta podmieniająca znak „*” w masce konta)

 

FinSaldoZnWN

Saldo ze znakiem dla roku, strona WN

Odpowiednik: Fktwr (salda ze znakiem) strona Wn od początku roku

Parametry:

Zakład (baza)

Rok

Konto (maska konta np. „200-%”)

Miesiąc

Zmienna (analityka konta podmieniająca znak „*” w masce konta)

 

FinSaldoMcZnMA

Saldo ze znakiem dla danego miesiąca, strona MA

Odpowiednik: Fktmm (salda ze znakiem) strona Ma w danym miesiącu

Parametry:

Zakład (baza)

Rok

Konto (maska konta np. „200-%”)

Miesiąc

Zmienna (analityka konta podmieniająca znak „*” w masce konta)

 

FinSaldoMcZnWN

Saldo ze znakiem dla danego miesiąca, strona WN

Odpowiednik: Fktwm (salda ze znakiem) strona Wn w danym miesiącu

Parametry:

Zakład (baza)

Rok

Konto (maska konta np. „200-%”)

Miesiąc

Zmienna (analityka konta podmieniająca znak „*” w masce konta)

 

FinSaldo

Saldo konta dla danego miesiąca

Parametry:

Konto (maska konta np. „200-%”)

Rok

Miesiąc

Strona („WN” lub „MA”)

Waluta (np. „PLN”, „EUR”)

 

FinSaldoDstr

Saldo dwustronne konta (suma sald od początku roku)

Parametry:

Konto (maska konta np. „200-%”)

Rok

Miesiąc

Strona („WN” lub „MA”)

Waluta (np. „PLN”, „EUR”)

 

FinObrotyMA

Obroty konta dla roku, strona MA

Odpowiednik: Fkomr (obroty) strona Ma od początku roku

Parametry:

Zakład (baza)

Rok

Konto (maska konta np. „200-%”)

Miesiąc

Zmienna (analityka konta podmieniająca znak „*” w masce konta)

 

FinObrotyWN

Obroty konta dla roku, strona WN

Odpowiednik: Fkowr (obroty) strona Wn od początku roku

Parametry:

Zakład (baza)

Rok

Konto (maska konta np. „200-%”)

Miesiąc

Zmienna (analityka konta podmieniająca znak „*” w masce konta)

 

FinObrotyMcMA

Obroty konta dla danego miesiąca, strona MA

Odpowiednik: Fkomm (obroty) strona Ma w danym miesiącu

Parametry:

Zakład (baza)

Rok

Konto (maska konta np. „200-%”)

Miesiąc

Zmienna (analityka konta podmieniająca znak „*” w masce konta)

 

FinObrotyMcWN

Obroty konta dla danego miesiąca, strona WN

Odpowiednik: Fkowm (obroty) strona Wn w danym miesiącu

Parametry:

Zakład (baza)

Rok

Konto (maska konta np. „200-%”)

Miesiąc

Zmienna (analityka konta podmieniająca znak „*” w masce konta)

 

FinObrotyOkr

Obroty konta dla danego miesiąca

Parametry:

Konto (maska konta np. „200-%”)

Rok

Miesiąc

Strona („WN” lub „MA”)

Waluta (np. „PLN”, „EUR”)

 

FinObrotyRok

Obroty konta narastająco od początku roku do danego miesiąca

Parametry:

Konto (maska konta np. „200-%”)

Rok

Miesiąc

Strona („WN” lub „MA”)

Waluta (np. „PLN”, „EUR”)

 

8. Zakończenie pracy z FEX (Wylogowanie i zamknięcie Arkusza MS Excel) 


Aby zakończyć pracę z FEX należy uruchomić ikonkę . Zapisanie danych zakończy pracę Arkusza MS EXCEL i nastąpi wylogowanie użytkownika.   

 

9. Uwagi 


Opisana powyżej funkcjonalność dostępna jest od wersji 1.5.4 programu sBiznes.
Użytkownicy posiadający wersję wcześniejszą niż 1.5.4 chcący korzystać z Funkcji do Excela powinni wcześniej aktualizować program do najnowszej wersji.
Ewentualne pytania należy kierować bezpośrednio do opiekuna handlowego lub w formie e-mail na adres: info@sbiznes.pl.
Dostęp do stanowisk FEX jest limitowany i określony w licencji jak na przykładzie:

Kolejne aktualizacje systemu FEX będą zawierały nowe i ulepszone funkcjonalności. Będziemy również wdzięczni za wszelkie uwagi, które można przesyłać/zgłaszać na adres: info@sbiznes.pl.

Aktualna wersja FEX – 1.0.0.7 – dostępna wyłącznie z wersją sBiznes min. 1.4.5 

Wersje wcześniejsze niż 1.4.5 należy zaktualizować przed instalacją FEX.

Wdrożenie, szkolenia oraz prezentacje programu odbywają się zdalnie. Dzięki temu w dogodny sposób możemy dostosować czas do Państwa potrzeb.

pobierz

HELP DESK

Reakcja w kilka minut

Zamów rozszerzenie usługi o HELP DESK. Dzięki temu zyskasz dostęp do pomocy o każdej porze.

Szczegóły
help desk