Funkcje do Excela (FEX)

Funkcje do Excela (FEX) sBiznes służy do tworzenia w Arkuszu Kalkulacyjnym MS Excel zestawień z wykorzystaniem zapisów w bazie sBiznes. Narzędzie to powinno stanowić niezbędny element każdego użytkownika systemu ERP dla małych i średnich firm. FEX znakomicie współpracuje z modułem Obrót towarowy oraz FK.

Dane gromadzone w programie sBiznes takie jak opisy pól oraz grafika mogą być edytowane według własnego uznania przez użytkownika. Aby można było korzystać z FEX należy posiadać licencje na moduł sBiznes oraz FEX, arkusz MS EXCELL oraz odpowiednie prawa użytkownika w sBiznes. Wymagana wersja sBiznes: 1.5.4 lub nowsza. Więcej informacji udzielimy kontaktując się z naszym biurem lub na adres e-mail info@sbiznes.pl. Zachęcamy również do zapisów na Newsletter aby otrzymywać aktualne informacje o programie oraz zmianach przepisów.

 

INSTALACJA MODUŁU FEX

Aby zainstalować moduł Funkcje do Excela należy uruchomić instalator (moduł sBiznesExcelSetup.msi) z uprawnieniami administratora systemu Windows.

Po wybraniu pliku: sBiznesExcelSetup.msi należy uruchomić opcję: Instaluj. Po zapoznaniu się i po akceptacji umowy licencyjnej można uruchomić instalację modułu (Zainstaluj).

Po zakończeniu procesu instalacji zostanie wyświetlony komunikat:

UWAGA!

Aby odinstalować FEX należy w panelu sterowania wybrać opcję „Odinstaluj program” a następnie zaznaczyć i uruchomić „sBiznes Excel” jak na przykładzie poniżej:

 

URUCHOMIENIE FEX

Po pomyślnej instalacji oraz uruchomieniu Arkusza MS EXCEL na górnym pasku pojawi się napis sBiznes jak na obrazku poniżej:

Po uruchomieniu funkcji sBiznes z menu dostępnego w arkuszu MS EXCEL będzie możliwe zalogowanie do bazy danych programy sBiznes.

Podczas logowania podajemy login oraz hasło użytkownika zgodnie z danymi zapisanymi w programie sBiznes (Użytkownicy).

Podczas logowania wyświetlany jest komunikat ile użytkowników jest już zalogowanych do FEX.  ( Logowanie [1]  – oznacza logowanie pierwszego użytkownika) Po prawidłowym zalogowaniu do programu sBiznes możemy korzystać z funkcji do Excela w zależności od posiadanych uprawnień w systemie sBiznes.

 

DZIAŁANIA NA FEX W MS EXCEL Z WYKORZYSTANIEM BAZY sBiznes

Funkcje możemy uruchomić korzystając z ikonki lub z listy jak na obrazku poniżej.

Uprawnienia do korzystania z funkcji można nadać w programie sBiznes w obszarze: Administracja/Użytkownicy. Przykład uprawnień użytkownika na poniższym obrazku. Listy są widoczne w zależności od uprawnień użytkownika.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA DO FEX W MS EXCEL

Użytkownik może posiadać uprawnienia do poszczególnych obszarów sBiznes takich jak:

 

🔹 Finanse i Księgowość
🔹 Personel
🔹 Sprzedaż
🔹 Zakupy
🔹 Magazyny
🔹 Zamówienia

 

DZIAŁANIA NA FUNKCJACH FEX W MS EXCEL

Wyboru odpowiednich funkcji zgodnie z przyznanymi prawami dokonujemy korzystając z akcji „Wstawianie funkcji”

Opis działania danej funkcji znajduje się poniżej okienka po wybraniu określonej funkcji z dostępnej listy „Wybierz funkcję”.

Po wybraniu odpowiedniej funkcji pozostaje wpisanie argumentów w odpowiednie pola.

 

UWAGA!

Nie wszystkie pola są obowiązkowe. Niektóre mogą być opcjonalne.

Poniżej przykład wypełnienia poszczególnych pól „Argumenty funkcji”. Parametr % oznacza wszystkie konta z zakresu drugiej analityki konta 200.

W wybranej i opisanej komórce Arkusza MS EXCEL otrzymamy zwrot wartości zgodnie z argumentami wpisanym w powyższą tabelę. Poniższy przykład obrazuje wykorzystanie funkcji do tworzenia zestawień w Arkuszu MS EXCEL.

Dane aktualizujemy korzystając z ikonki

 

OPIS FUNKCJI

FinSaldoMA

Saldo konta dla roku, strona MA

Odpowiednik: Fkpmr (persalda) strona Ma od początku roku

 

Parametry:

🔹 Zakład (baza)

🔹 Rok

🔹 Konto (maska konta np. „200-%”)

🔹 Miesiąc

🔹 Zmienna (analityka konta podmieniająca znak „*” w masce konta)

 

 

FinSaldoWN

Saldo konta dla roku, strona WN

Odpowiednik: Fkpwr (persalda) strona Wn od początku roku

 

Parametry:

🔹 Zakład (baza)

🔹 Rok

🔹 Konto (maska konta np. „200-%”)

🔹 Miesiąc

🔹 Zmienna (analityka konta podmieniająca znak „*” w masce konta)

 

 

FinSaldoMcMA

Saldo konta dla danego miesiąca, strona MA

Odpowiednik: Fkpmm (persalda) strona Ma w danym miesiącu

 

Parametry:

🔹 Zakład (baza)

🔹 Rok

🔹 Konto (maska konta np. „200-%”)

🔹 Miesiąc

🔹 Zmienna (analityka konta podmieniająca znak „*” w masce konta)

 

 

FinSaldoMcWN

Saldo konta dla danego miesiąca, strona WN

Odpowiednik: Fkpwm (persalda) strona Wn w danym miesiącu

 

Parametry:

🔹 Zakład (baza)

🔹 Rok

🔹 Konto (maska konta np. „200-%”)

🔹 Miesiąc

🔹 Zmienna (analityka konta podmieniająca znak „*” w masce konta)

 

 

FinSaldoZnMA

Saldo ze znakiem dla roku, strona MA

Odpowiednik: Fktmr (salda ze znakiem) strona Ma od początku roku

 

Parametry:

🔹 Zakład (baza)

🔹 Rok

🔹 Konto (maska konta np. „200-%”)

🔹 Miesiąc

🔹 Zmienna (analityka konta podmieniająca znak „*” w masce konta)

 

 

FinSaldoZnWN

Saldo ze znakiem dla roku, strona WN

Odpowiednik: Fktwr (salda ze znakiem) strona Wn od początku roku

 

Parametry:

🔹 Zakład (baza)

🔹 Rok

🔹 Konto (maska konta np. „200-%”)

🔹 Miesiąc

🔹 Zmienna (analityka konta podmieniająca znak „*” w masce konta)

 

 

FinSaldoMcZnMA

Saldo ze znakiem dla danego miesiąca, strona MA

Odpowiednik: Fktmm (salda ze znakiem) strona Ma w danym miesiącu

 

Parametry:

🔹 Zakład (baza)

🔹 Rok

🔹 Konto (maska konta np. „200-%”)

🔹 Miesiąc

🔹 Zmienna (analityka konta podmieniająca znak „*” w masce konta)

 

 

FinSaldoMcZnWN

Saldo ze znakiem dla danego miesiąca, strona WN

Odpowiednik: Fktwm (salda ze znakiem) strona Wn w danym miesiącu

 

Parametry:

🔹 Zakład (baza)

🔹 Rok

🔹 Konto (maska konta np. „200-%”)

🔹 Miesiąc

🔹 Zmienna (analityka konta podmieniająca znak „*” w masce konta)

 

 

FinSaldo

Saldo konta dla danego miesiąca

 

Parametry:

🔹 Konto (maska konta np. „200-%”)

🔹 Rok

🔹 Miesiąc

🔹 Strona („WN” lub „MA”)

🔹 Waluta (np. „PLN”, „EUR”)

 

 

FinSaldoDstr

Saldo dwustronne konta (suma sald od początku roku)

 

Parametry:

🔹 Konto (maska konta np. „200-%”)

🔹 Rok

🔹 Miesiąc

🔹 Strona („WN” lub „MA”)

🔹 Waluta (np. „PLN”, „EUR”)

 

 

FinObrotyMA

Obroty konta dla roku, strona MA

Odpowiednik: Fkomr (obroty) strona Ma od początku roku

 

Parametry:

🔹 Zakład (baza)

🔹 Rok

🔹 Konto (maska konta np. „200-%”)

🔹 Miesiąc

🔹 Zmienna (analityka konta podmieniająca znak „*” w masce konta)

 

 

FinObrotyWN

Obroty konta dla roku, strona WN

Odpowiednik: Fkowr (obroty) strona Wn od początku roku

 

Parametry:

🔹 Zakład (baza)

🔹 Rok

🔹 Konto (maska konta np. „200-%”)

🔹 Miesiąc

🔹 Zmienna (analityka konta podmieniająca znak „*” w masce konta)

 

 

FinObrotyMcMA

Obroty konta dla danego miesiąca, strona MA

Odpowiednik: Fkomm (obroty) strona Ma w danym miesiącu

 

Parametry:

🔹 Zakład (baza)

🔹 Rok

🔹 Konto (maska konta np. „200-%”)

🔹 Miesiąc

🔹 Zmienna (analityka konta podmieniająca znak „*” w masce konta)

 

 

FinObrotyMcWN

Obroty konta dla danego miesiąca, strona WN

Odpowiednik: Fkowm (obroty) strona Wn w danym miesiącu

 

Parametry:

🔹 Zakład (baza)

🔹 Rok

🔹 Konto (maska konta np. „200-%”)

🔹 Miesiąc

🔹 Zmienna (analityka konta podmieniająca znak „*” w masce konta)

 

 

FinObrotyOkr

Obroty konta dla danego miesiąca

 

Parametry:

🔹 Konto (maska konta np. „200-%”)

🔹 Rok

🔹 Miesiąc

🔹 Strona („WN” lub „MA”)

🔹 Waluta (np. „PLN”, „EUR”)

 

 

FinObrotyRok

Obroty konta narastająco od początku roku do danego miesiąca

 

Parametry:

🔹 Konto (maska konta np. „200-%”)

🔹 Rok

🔹 Miesiąc

🔹 Strona („WN” lub „MA”)

🔹 Waluta (np. „PLN”, „EUR”)

 

ZAKOŃCZENIE PRACY Z FEX (WYLOGOWANIE I ZAMKNIĘCIE MS EXCEL)

Aby zakończyć pracę z FEX należy uruchomić ikonkę . Zapisanie danych zakończy pracę Arkusza MS EXCEL i nastąpi wylogowanie użytkownika.

 

UWAGI

Opisana powyżej funkcjonalność dostępna jest od wersji 1.5.4 programu sBiznes. Użytkownicy posiadający wersję wcześniejszą niż 1.5.4 chcący korzystać z Funkcji do Excela powinni wcześniej aktualizować program do najnowszej wersji.

 

Ewentualne pytania należy kierować bezpośrednio do opiekuna handlowego lub w formie e-mail na adres: info@sbiznes.pl. Dostęp do stanowisk FEX jest limitowany i określony w licencji jak na przykładzie:

Kolejne aktualizacje systemu FEX będą zawierały nowe i ulepszone funkcjonalności. Będziemy również wdzięczni za wszelkie uwagi, które można przesyłać/zgłaszać na adres: info@sbiznes.pl.Aktualna wersja FEX – 1.0.0.7 – dostępna wyłącznie z wersją sBiznes min. 1.7.7 

Wersje wcześniejsze niż 1.4.5 należy zaktualizować przed instalacją FEX.

Opis funkcjonalności 📝 dostępny w pliku pdf

Wdrożenie, szkolenia oraz prezentacje programu odbywają się zdalnie. Dzięki temu w dogodny sposób możemy dostosować czas do Państwa potrzeb.

pobierz

HELP DESK

Reakcja w kilka minut

Zamów rozszerzenie usługi o HELP DESK. Dzięki temu zyskasz dostęp do pomocy o każdej porze.

Szczegóły
help desk