Księga przychodów i rozchodów, Ryczałt

Księga przychodów i rozchodów jest narzędziem księgowym służącym do bieżącej ewidencji księgowej, w której księguje się wszystkie przychody i koszty firmy. Jest to najprostsza forma rozliczeń przedsiębiorstwa z urzędem skarbowym.

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy korzystający z tej formy rozliczeń płacą podatek od przychodu, nie mogą więc pomniejszać podatku o koszty jego uzyskania.

Program księgowy w sBiznes ERP dla firm służy do ewidencjonowania zakupów i sprzedaży VAT, a także do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów (KPiR) oraz obsługi ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W tym obszarze możemy również generować deklaracje VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-UE, VAT-UEk) i wysyłać w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisu cyfrowego. Dostępna jest usługa rozliczania składek ZUS, informowanie o obliczeniach związanych z podatkiem dochodowym oraz generowanie miesięcznego rozliczenia podatku dochodowego.

Program posiada obsługę wydruków systemowych oraz raportów definiowanych. Opis najnowszych aktualizacji programu na: Aktualne zmiany. Opisy programów powiązanych z KPiR: JPK_V7, e-Sprawozdania do KRS i KAS, Funkcje do Excela. Zachęcamy również do zapisów na Newsletter aby otrzymywać aktualne informacje o programie oraz zmianach przepisów. Poniżej przedstawiono opisy funkcjonalne dla modułu KPiR oraz Ryczałt ewidencjonowany.

 

SYNTETYCZNY OPIS FUNKCJI PROGRAMU

 

Księgowość (deklaracje i podatki)

Ewidencja Zakupów: Wszelkie zapisy do KPiR lub do Księgi Handlowej odbywają się za pośrednictwem ewidencji (zakupów i sprzedaży). W tym miejscu można utworzyć dokument wewnętrzny wcześniej wprowadzonego dokumentu. Po zaksięgowaniu zapisy trafiają do KPiR oraz do odpowiednich deklaracji podatkowych.

 

Ewidencja Sprzedaży: Podobnie jak w ewidencji zakupów wszelkie zapisy do KPiR odbywają się za pośrednictwem tej ewidencji (zakupów i sprzedaży). W tym miejscu możliwe jest utworzenie dokumentu wewnętrznego wcześniej wprowadzonego dokumentu. Po zaksięgowaniu zapisy trafiają do KPiR oraz do odpowiednich deklaracji podatkowych.

 

Księga Przychodów i Rozchodów: Końcowy etap zapisów księgowych w uproszczonej księgowości. W tym miejscu można zdefiniować i dodać księgowania cykliczne, np. stałe opłaty czynszowe w określonym czasie.

 

Deklaracje VAT: System automatycznie na podstawie zapisów księgowych tworzy deklaracje podatkowe takie jak VAT-7, VAT-7k, VAT-27 czy VAT-EU. Jeżeli konieczne jest ponowne utworzenie deklaracji należy ją skasować, a ponowne wejście w deklaracje spowoduje ponowne utworzenie nowej.

 

Podatek dochodowy: W tym oknie tworzone są deklaracje podatku dochodowego (PIT).

 

Tabele składek ZUS: Możliwe jest tu wpisanie oznaczeń dowodów i kwot związanych z ubezpieczeniami oraz składką zdrowotną, które to wartości zaliczane są do rozliczeń podatkowych.

 

Księgowania Cykliczne: Funkcja ta umożliwia automatyczne tworzenie cyklicznych (miesięcznych) zapisów księgowych jak np. opłaty za czynsz, amortyzacje itp.

 

KSIĘGOWOŚĆ (KPiR)

Rys. 1 Definicje dotyczące księgowości w głównym menu systemu

 

Księgowość (KPiR) umożliwia sporządzanie Rejestrów zakupów i sprzedaży, prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów, generowanie i wydruk deklaracji VAT oraz prowadzenie i kontrolowanie rozliczeń z dostawcami, odbiorcami i urzędami skarbowymi. (VAT, CIT, PIT). Tylko dokumenty zaksięgowane zostaną ujęte w rozliczeniach podatkowych.

 

W parametrach wybieramy formę obsługi księgowej poprzez odpowiednie zaznaczenie checkbox’a. Wybór skali (%) rozliczenia podatku ryczałtowego ustawiamy również w Parametrach systemu w zakładce Księgowość.

Rys. 2 Okno parametrów systemu

 

 

Ewidencja zakupów

Zapisy do KPiR trafiają poprzez Ewidencję Zakupów i Sprzedaży.

Rys. 3 Okno ewidencji zakupów

 

Można tworzyć zapisy bezpośrednio do Ewidencji z pominięciem dokumentów zakupów i sprzedaży. W pewnych przypadkach (tzw. odwrotne obciążenie) występuje konieczność stworzenia dokumentu wewnętrznego (sprzedaży/zakupu) dla danego zapisu.

Rys. 4 Okno tworzenia dokumentu wewnętrznego

 

Tworząc dokument wewnętrzny istnieje możliwość wyboru Typ księgowania, Rejestru itp.

 

W zależności od wyboru dany dokument będzie ujęty w ewidencji i rozliczeniach.

Rys. 5 Tworzenie nowego dokumentu ewidencji

 

Po wybraniu opcji tworzenia nowego dokumentu ewidencji zakupów pojawia się okno, w którym ustala się wszystkie parametry (kontrahent, towar itp.). Istnieje również możliwość określenia Typu podatku VAT, któremu podlega dany produkt.

Rys. 6 Okno wyboru typu podatku VAT

 

 

Ewidencja sprzedaży

Rys. 7 Okno ewidencji sprzedaży

 

Ewidencja sprzedaży działa analogicznie do ewidencji zakupów. Dotyczy ona (jak wskazuje sama nazwa) sprzedaży.

 

UWAGA!

Po zatwierdzeniu dokumentu zakupów automatycznie utworzy się dokument w ewidencji zakupów, jeżeli tak będą ustawione parametry.

 

Ewidencja przychodów

Ewidencja przychodów dostępna jest, gdy rozliczamy się na podstawie ryczałtu.

Funkcjonalność tą aktywujemy w „Parametrach systemu”.

 

Ewidencja przychodów i rozchodów

 

Podatek ryczałtowy

Program umożliwia rozliczenia podatku ryczałtowego.

Funkcjonalność tą aktywujemy tak jak ewidencje przychodów w „Parametrach systemu”.

Pełny opis funkcjonalności 📝 dostępny w pliku pdf

Wdrożenie, szkolenia oraz prezentacje programu odbywają się zdalnie. Dzięki temu w dogodny sposób możemy dostosować czas do Państwa potrzeb.

pobierz

HELP DESK

Reakcja w kilka minut

Zamów rozszerzenie usługi o HELP DESK. Dzięki temu zyskasz dostęp do pomocy o każdej porze.

Szczegóły
help desk