Automatyzacja procesów w systemach ERP

 

Automatyzacja

Praktycznie każda firma dąży do zautomatyzowania procesów wewnętrznych. Automatyzacja procesów przekłada się na obniżenie kosztów własnych oraz sprawny proces zarządzania. Program finansowo-księgowy sBiznes jest odpowiednim narzędziem, który znacząco usprawni procesy wewnętrzne w firmie co przełoży się na niższe koszty i poprawi wynik finansowy firmy.

Pracownicy spędzając czas na wyszukiwaniu błędów oraz poprawianiu zduplikowanych danych tracą czas i pieniądze. Wyeliminowanie tych błędów pozwala pracownikom efektywniej zarządzać swoim czasem.

Dzięki wspólnemu repozytorium informacji wszystkie procesy będą przebiegać szybciej a komunikacja między pracownikami będzie sprawniejsza. Szybkie raporty zapewnią natychmiastowe informacje, które są zawsze gotowe gdy, są potrzebne. Czas zaoszczędzony na żądaniu raportów z różnych działów to bezpośrednia korzyść ze zautomatyzowanych raportów zintegrowanych #integralność w jednym systemie i pochodzących z jednego scentralizowanego centrum danych.

 

Aktualizacja

Aby nadążyć za zmianami prawnymi oraz tymi związanymi z rozwojem systemów informatycznych każdy program powinien być cyklicznie aktualizowany. Każdy użytkownik powinien posiadać Prawo do Aktualizacji (PDA), które umożliwia bezpieczną pracę #bezpieczeństwo z systemem informatycznym.

Aktualizacje oprogramowania niosą ze sobą wiele korzyści. Chodzi przede wszystkim o poprawki bezpieczeństwa. Mogą one obejmować naprawianie odkrytych luk w zabezpieczeniach lub usuwanie i naprawianie rożnych problemów. Aktualizacje nie tylko łatają luki, ale mogą także dodawać nowe funkcje i ulepszać istniejące.

 

Autoryzacja

Każdy system informatyczny powinien być zabezpieczony przed nieupoważnionym dostępem osób nieposiadających odpowiednich uprawnień. System ERP jako miejsce przechowywania wszystkich najważniejszych informacji biznesowych, powinno być strefą wolną od ryzyka.

Nieuprawnieni użytkownicy są podatni na nadużycia wrażliwych danych, zarówno celowe jak i niezamierzone. Co stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa dla firmy każdej wielkości. Autoryzacja może odbywać się na różne sposoby, np.: poprzez hasło, kartę chip, linie papilarne lub w inny bezpieczny sposób. Systemy ERP dla małych i średnich firm powinny gromadzić informacje kto, kiedy i z jakiego urządzenia uruchomił system i jakie prace wykonywał. Tak zgromadzone informacje mogą być pomocne w przypadku potrzeby odtworzenia pewnych historii.

Automatyzacja