Cyfryzacja

 

Cyfryzacja

Aby zbudować nowoczesne przedsiębiorstwo ważne jest, aby unowocześnić środowisko biznesowe. Oprogramowanie ERP jest wykorzystywane przez wiele firm jako podstawa postępu cyfrowego. Dobrze skonfigurowane oprogramowanie ERP może pomóc firmie w przeprowadzaniu strategicznych zmian i wprowadzaniu najnowocześniejszych technologii.

Elektroniczne gromadzenie oraz przetwarzanie danych nie tylko usprawnia proces funkcjonowania firmy, ale również pozwala zaoszczędzić czas i wyeliminować lub zminimalizować ilość ewentualnych błędów, które mogą wystąpić szczególnie w naszym systemie podatkowo-prawnym. W sBiznes każdy obrabiany dokument ma swoją historię, którą system finansowy gromadzi i rozlicza.

 

Cyfrowy podpis

Dokumenty przetwarzane oraz przekazywane w formie elektronicznej powinny być uwierzytelnione przy przekazywaniu do firm i instytucji. Podpis cyfrowy z certyfikatem kwalifikowanym spełnia kryteria autoryzacji. Prawidłowy podpis cyfrowy, który spełnia wymagania daje odbiorcy bardzo silne powody by sądzić, że wiadomość została stworzona przez znanego nadawcę (autentyczność) i że wiadomość nie została zmieniona podczas przesyłania (integralność).

Warto korzystać z podpisu cyfrowego również autoryzując dokumenty w programie ERP. Praktycznie każdy moduł systemu sBiznes zawiera elementy, który wymagają autoryzacji przy wysyłaniu zarówno do Urzędu Skarbowego jak i do ZUS. Podpis elektroniczny jest naturalnym wyborem aby wykonać te zadania.

 

Centralizacja

Główny czynnik sukcesu firmy w dużej mierze wynika z tego, jak dobrze różne działy mogą stale komunikować się i łatwo wymieniać między sobą dane. Dlatego scentralizowany system oprogramowania jest kluczem do sukcesu, ponieważ firmy, które przechowują swoje dane w centralnej lokalizacji, mogą łatwo udostępniać informacje różnym działom.

Dzięki integracji danych #integracja wszystkich działów firmy informacje mogą łatwo przepływać przez całe przedsiębiorstwo, a proces staje się niezawodny i usprawniony.

Na przykład, załóżmy, że sprzedawca próbuje dowiedzieć się, czy produkt jest na stanie. Korzystając ze scentralizowanego systemu ERP sBiznes może szybko sprawdzić aktualne stany magazynowe produktu w systemie. Czas oczekiwania na sprawdzenie zostaje wyeliminowany, ponieważ sprzedawca może od razu sprawdzić stan produktu w magazynie.

 

Podpis elektroniczny