Cyfryzacja procesów z systemem ERP

 

Cyfryzacja

Aby zbudować nowoczesne przedsiębiorstwo ważne jest, aby unowocześnić środowisko biznesowe. Oprogramowanie ERP jest wykorzystywane przez wiele firm jako podstawa postępu cyfrowego. Dobrze skonfigurowane oprogramowanie ERP może pomóc firmie w przeprowadzaniu strategicznych zmian i wprowadzaniu najnowocześniejszych technologii.

Elektroniczne gromadzenie oraz przetwarzanie danych nie tylko usprawnia proces funkcjonowania firmy, ale również pozwala zaoszczędzić czas i wyeliminować lub zminimalizować ilość ewentualnych błędów, które mogą wystąpić szczególnie w naszym systemie podatkowo-prawnym. W sBiznes każdy obrabiany dokument ma swoją historię, którą program finansowy gromadzi i rozlicza.

 

Cyfrowy podpis

Dokumenty przetwarzane oraz przekazywane w formie elektronicznej powinny być uwierzytelnione przy przekazywaniu do firm i instytucji. Podpis cyfrowy z certyfikatem kwalifikowanym spełnia kryteria autoryzacji. Prawidłowy podpis cyfrowy, który spełnia wymagania daje odbiorcy bardzo silne powody by sądzić, że wiadomość została stworzona przez znanego nadawcę (autentyczność) i że wiadomość nie została zmieniona podczas przesyłania (integralność).

Warto korzystać z podpisu cyfrowego również autoryzując dokumenty w programie ERP. Praktycznie każdy moduł systemu sBiznes zawiera elementy, który wymagają autoryzacji przy wysyłaniu zarówno do Urzędu Skarbowego jak i do ZUS. Podpis elektroniczny jest naturalnym wyborem aby wykonać te zadania.

 

Centralizacja

Główny czynnik sukcesu firmy w dużej mierze wynika z tego, jak dobrze różne działy mogą stale komunikować się i łatwo wymieniać między sobą dane. Dlatego scentralizowany system oprogramowania jest kluczem do sukcesu, ponieważ firmy, które przechowują swoje dane w centralnej lokalizacji, mogą łatwo udostępniać informacje różnym działom.

Dzięki integracji danych #integracja wszystkich działów firmy informacje mogą łatwo przepływać przez całe przedsiębiorstwo, a proces staje się niezawodny i usprawniony.

Na przykład, załóżmy, że sprzedawca próbuje dowiedzieć się, czy produkt jest na stanie. Korzystając ze scentralizowanego systemu ERP sBiznes może szybko sprawdzić aktualne stany magazynowe produktu w systemie. Czas oczekiwania na sprawdzenie zostaje wyeliminowany, ponieważ sprzedawca może od razu sprawdzić stan produktu w magazynie.

Podpis elektroniczny