Logistyka przedsiębiorstw

 

Logistyka

Logistyka stanowi ważny element funkcjonowania każdej firmy. Każda firma musi mieć różne sposoby zarządzania swoją działalnością. Istnieje wiele korzyści płynących z korzystania z systemu ERP w różnych branżach, a w szczególności w logistyce. ERP może być potężnym narzędziem do zarządzania przepływem codziennych informacji w czasie rzeczywistym, do których dostęp może uzyskać każdy w dowolnym miejscu.

Oprogramowania ERP sBiznes dzięki modułom pozwala firmom mieć system, który dostosowuje się do tego jak firma funkcjonuje. System automatyzuje codzienne operacje. M.in program sprzedażowo magazynowy obejmuje takie elementy jak: sprawne zarządzanie procesem zamówień, zakupów, magazynowania i sprzedaży a oprogramowanie dla kadr i płac (HR) stanowi o konkurencyjności firmy. System sBiznes ERP zawiera wszystkie elementy procesów logistycznych.

 

Licencja

Udzielone Użytkownikowi w imieniu producenta prawo do użytkowania dla własnych potrzeb produktu na warunkach określonych w umowie licencyjnej.

ERP dla małych i średnich firm to oprogramowanie użytkowe które, zazwyczaj nie jest kupowane i sprzedawane, lecz licencjonowane do użytku. Może być licencjonowane do użytku przez firmę, na konkretnym komputerze lub według innych kryteriów, takich jak liczba użytkowników. Jednorazowy zakup nie oznacza, że można go powielać i udostępniać wszystkim znajomym, a nawet używać na wszystkich własnych komputerach. W przypadku oprogramowania użytkowego dla przedsiębiorstw sposób płacenia za licencję i okres jej obowiązywania mogą być różne.

Licencja na system ERP sBiznes jest wieczysta. Oznacza to, że użytkownik płaci za nią raz i może korzystać z systemu tak długo jak chce.

 

LIFO

LIFO (ostatnie weszło, pierwsze wyszło) inaczej nazywana metodą najpóźniejszej dostawy jak i FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło) to najbardziej rozpowszechnione metody wyceny zapasów stosowane przez przedsiębiorstwa w celu rozliczenia wartości sprzedanych pozycji.

Metoda oparta na założeniu że najpierw wydawane są (z przeznaczeniem do produkcji lub sprzedaży) te materiały, towary, wyroby gotowe, które jako ostatnie zostały przekazane do magazynu. Daje to jasny obraz bieżących cen rynkowych pozycji sprzedawanych wkrótce po ich otrzymaniu przez właściciela firmy. Metoda ta może być stosowana w celu utrzymania niskiego dochodu do opodatkowania, lub gdy w gospodarce występuje inflacja i ceny ostatnio zakupionych towarów są wyższe.

Różne firmy stosują różne podejścia do rozliczania zapasów, ale dobrze jest wybrać metodę idealną dla swojej działalności. Te metody wyceny mają jednak swoje wady i zalety. W zależności od skutków i wyników finansowych, należy określić korzyści strategiczne, jakie dane podejście przyniesie przedsiębiorstwu. Oferowany przez nas program do prowadzenia magazynu poradzi sobie z każdym z nich. Nie ma znaczenia jaką metodę wdrożyło dane przedsiębiorstwo.

 

Logistyka