Jakość systemu ERP

 

Jakość

Jakość stanowi jeden z najważniejszych elementów wyboru systemu informatycznego. Zarówno wysoki poziom parametryzacji systemu wpływa na jakość jak i dostosowywanie systemu do zmiennych przepisów podatkowo-prawnych.

ERP dla małych i średnich firm sBiznes zapewnienia pełną zgodność z przepisami w celu uniknięcia kosztownych grzywien i kar. Dostarcza również firmom zgodność z wieloma zestawami wytycznych regulacyjnych, które są niezbędne do dokumentowania procesów. System ERP sBiznes jest ciągle doskonalony i na bieżąco aktualizowany, #aktualizacja aby spełniać wymogi najnowszych przepisów podatkowych. Szybko reaguje zapewniając najwyższa jakość.

Ostatecznie niezależnie od branży, w której działa firma, czy jej wielkości, aby przetrwać i odnieść sukces w obecnym świecie konieczne jest utrzymanie bardzo wysokiej jakości na wszystkich etapach funkcjonowania firmy dlatego sBiznes będzie najlepszym wyborem.

 

 

Jednolity plik kontrolny (JPK)

Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych, tworzonym z systemu poprzez bezpośredni eksport danych, zawierający informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadający ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie. System sBiznes pozwala generować i wedle potrzeb łączyć JPK a następnie wysyłać do Urzędu Skarbowego. Posiada również funkcje importowania i eksportowania to pliku XML.

Dla poszczególnych obszarów są tworzone indywidualne pliki JPK. Dane do wysyłki JPK są pobierane bezpośrednio z systemu sBiznes, podlegają kompresji, szyfrowaniu wg dostarczonego klucza przez Ministerstwo Finansów oraz podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. #cyfrowy podpis

 

Just In Time (JIT)

Zarządzanie zapasami „just-in-time” to strategia, która koordynuje dostawy materiałów bezpośrednio z harmonogramem produkcji i realizacji zamówień. W przeciwieństwie do tradycyjnego modelu inwentaryzacji, towary są przyjmowane tylko wtedy, gdy są potrzebne, co pozwala ograniczyć marnotrawstwo i koszty.

Zarządzanie zapasami w trybie „dokładnie na czas” zazwyczaj wiąże się z wprowadzeniem pewnego poziomu automatyzacji. #automatyzacja Stosowanie tej zasady operacyjnej może być skuteczne dla wielu rozwijających się firm, które poszukują bardziej oszczędnego podejścia. Jeśli firma się rozwija, to musi być proaktywna wobec problemów związanych ze skalowaniem #skalowalność działalności. Ręczne składanie zamówień na dostawy, aby nadążyć za rosnącym popytem, może stać się uciążliwe i pozostawiać miejsce na niedokładności.

Zarządzanie w systemie just-in-time za pomocą niezawodnego programu do zarządzania produkcją pomaga zapobiegać kosztownym przestojom, niedoborom oraz nieoczekiwanym opóźnieniom, umożliwiając natychmiastową komunikację. Używając systemu ERP sBiznes możliwe jest wdrożenie praktyk automatyzacji związanych z zarządzaniem w systemie just-in-time. Pozwala to uniknąć niepotrzebnego nadmiernego komplikowania procesu, jednocześnie minimalizując ilość zapasów w magazynie i zwiększając wydajność.

 

Jakość