Moduły oprogramowania do zarządzania firmą

 

Moduły

W oprogramowaniu moduł oznacza część programu komputerowego, która została niezależnie opracowana w celu realizacji określonej funkcjonalności.  Moduł to podzbiór systemu ERP, zaprojektowany do pełnienia określonej funkcji. System sBiznes składa się z modułów,  które mogą tworzyć całość lub być używane jako dodatkowe komponenty. Każdy moduł podłącza się do systemu, dzięki czemu zapewnia się jedno źródło dokładnych danych, nawet jeśli firma ciągle się rozwija i dodaje nowe moduły.

Piękno modułowego oprogramowania ERP polega na tym, że firma może dodać nową funkcjonalność wedle potrzeb przy zachowaniu tych samych podstaw. Nie ma potrzeby wdrażania nowego systemu ERP – długotrwałego procesu, gdy zmieniają się wymagania, o ile firma wybiera uznany system ERP dla małych i średnich firm sBiznes z szerokim wyborem modułów. Dzięki temu umożliwia wymienność i rozbudowę funkcjonalności systemu, które mogą pozwolić na dostosowanie funkcji i interfejsu w celu lepszego dopasowania do potrzeb firm i umożliwienia przyszłego rozwoju.

 

Majątek

Każda firma posiada własne środki majątkowe, które wykorzystuje w działalności. Program do ewidencji środków trwałych i wyposażenia firmy powinien zapewniać powiązanie z takimi działami jak księgowość oraz magazyny.

Obszar Majątek w sBiznes służy do ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątku trwałego oraz do przechowywania wszelkich zmian dokonywanych na składnikach tego majątku. Podstawowe funkcje systemu to: przechowywanie informacji o składnikach majątku, dokonywanie operacji na składnikach majątku, generowanie planów amortyzacji, klasyfikowanie środków trwałych, inwentaryzacja #inwentaryzacja i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych, ewidencjonowanie wydań i zwrotów.

 

Magazyny

W systemie ERP sBiznes odnosi się to do obszaru, który jest dedykowany procesom, transakcjom i działaniom związanym z magazynowaniem. Jest częścią programu do zarządzania magazynem zintegrowany z oprogramowaniem sBiznes.

Dokumenty mogą być generowane automatycznie #automatyzacja lub ręcznie w połączeniu z innymi dokumentami. Można zdefiniować dowolny typ dokumentów magazynowych dla jednego lub wielu magazynów. Dokumenty magazynowe automatycznie aktualizują stany magazynowe towarów, produktów lub materiałów. Partie towarów w magazynach tworzone są na podstawie ceny zakupu, a operacje magazynowe oparte są na metodzie FIFO. W łatwy sposób można przeprowadzić inwentaryzację stanów magazynowych.

 

Manufacturing

W branży takiej jak produkcja, gdzie wydajność jest stale poszukiwana, ale trudna do znalezienia, system ERP może być przełomowym rozwiązaniem. ERP w  produkcji to scentralizowana metoda zarządzania każdym aspektem działalności zakładu i procesami, od produkcji po płace. Program do zarządzania produkcją pozwala na bezprecedensową widoczność, koordynację i zarządzanie różnymi procesami, które składają się na przedsiębiorstwo – co ostatecznie prowadzi do zwiększenia wydajności operacyjnej.

Na obszar w sBiznes, który jest związany z szeroko pojętą produkcją, składa się wiele funkcjonalności. Szeroko stosowana funkcjonalność kompletacji polega na możliwości definicji, a następnie wykonania kompletacji wyrobów gotowych na podstawie listy składników. System wspiera również możliwość współpracy z kooperantami, którym wydajemy, a następnie od których przyjmujemy asortyment wymagający wykonania na zewnątrz przedsiębiorstwa. Natomiast zlecenia wewnętrzne pozwalają usprawnić i kontrolować procesy, które są przeprowadzane w ramach własnej struktury organizacyjnej.

 

Majątek