Majątek firmy

 

Majątek

Każda firma posiada własne środki majątkowe, które wykorzystuje w działalności. System do obsługi Środków trwałych i wyposażenia firmy powinien zapewniać powiązanie z takimi działami jak księgowość oraz magazyny.

Obszar Majątek w sBiznes służy do ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątku trwałego oraz do przechowywania wszelkich zmian dokonywanych na składnikach tego majątku. Podstawowe funkcje systemu to: przechowywanie informacji o składnikach majątku, dokonywanie operacji na składnikach majątku, generowanie planów amortyzacji, klasyfikowanie środków trwałych, inwentaryzacja #inwentaryzacja i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych, ewidencjonowanie wydań i zwrotów.

 

Moduły

W oprogramowaniu moduł oznacza część programu komputerowego, która została niezależnie opracowana w celu realizacji określonej funkcjonalności.  Moduł to podzbiór systemu ERP, zaprojektowany do pełnienia określonej funkcji. System sBiznes składa się z modułów, #moduły które mogą tworzyć całość lub być używane jako dodatkowe komponenty. Każdy moduł podłącza się do systemu, dzięki czemu zapewnia się jedno źródło dokładnych danych, nawet jeśli firma ciągle się rozwija i dodaje nowe moduły.

Piękno modułowego oprogramowania ERP polega na tym, że firma może dodać nową funkcjonalność wedle potrzeb przy zachowaniu tych samych podstaw. Nie ma potrzeby wdrażania nowego systemu ERP – długotrwałego procesu, gdy zmieniają się wymagania, o ile firma wybiera uznany system ERP dla małych i średnich firm sBiznes z szerokim wyborem modułów. Dzięki temu umożliwia wymienność i rozbudowę funkcjonalności systemu, które mogą pozwolić na dostosowanie funkcji i interfejsu w celu lepszego dopasowania do potrzeb firm i umożliwienia przyszłego rozwoju.

 

Magazyny

W systemie ERP sBiznes odnosi się to do modułu, który jest dedykowany procesom, transakcjom i działaniom związanym z magazynowaniem. Jest to program do zarządzania magazynami i zasobami zintegrowany z oprogramowaniem ERP.

Dokumenty mogą być generowane automatycznie #automatyzacja lub ręcznie w połączeniu z innymi dokumentami. Można zdefiniować dowolny typ dokumentów magazynowych dla jednego lub wielu magazynów. Dokumenty magazynowe automatycznie aktualizują stany magazynowe towarów, produktów lub materiałów. Partie towarów w magazynach tworzone są na podstawie ceny zakupu, a operacje magazynowe oparte są na metodzie FIFO. W łatwy sposób można przeprowadzić inwentaryzację stanów magazynowych.

 

Manufacturing

W branży takiej jak produkcja, gdzie wydajność jest stale poszukiwana, ale trudna do znalezienia, system ERP może być przełomowym rozwiązaniem. ERP w  produkcji to scentralizowana metoda zarządzania każdym aspektem działalności zakładu i procesami, od produkcji po płace. Program do zarządzania produkcją pozwala na bezprecedensową widoczność, koordynację i zarządzanie różnymi procesami, które składają się na przedsiębiorstwo – co ostatecznie prowadzi do zwiększenia wydajności operacyjnej.

Na obszar w sBiznes, który jest związany z szeroko pojętą produkcją, składa się wiele funkcjonalności. Szeroko stosowana funkcjonalność kompletacji polega na możliwości definicji, a następnie wykonania kompletacji wyrobów gotowych na podstawie listy składników. System wspiera również możliwość współpracy z kooperantami, którym wydajemy, a następnie od których przyjmujemy asortyment wymagający wykonania na zewnątrz przedsiębiorstwa. Natomiast zlecenia wewnętrzne pozwalają usprawnić i kontrolować procesy, które są przeprowadzane w ramach własnej struktury organizacyjnej.

 

Majątek