VAT – rozliczenie w systemie ERP

 

VAT

System zapewnia proste rozliczanie podatku VAT w programie księgowym. Wszystkie dane wczytują się automatycznie. Obszar Księgowość w systemie ma na celu ewidencjonowanie zakupów i sprzedaży VAT, a także dla mniejszych firm prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów oraz obsługę Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W tym obszarze możemy także generować deklaracje VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-UE, VAT-EUk) oraz wysyłać w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisów cyfrowych. #cyfrowy podpis System automatycznie generuje e-deklaracje oraz zapewnia pełną obsługę JPK_V7 z możliwością wczytywania cząstkowych plików i ich grupowania. Wczytane pliki JPK_VAT mogą zasilać ewidencję VAT.

 

Value Based Management

Value Based Management jest obecnie dominującym sposobem zarządzania przedsiębiorstwem, wspomagającym podejmowanie decyzji na poziomie operacyjnym i strategicznym. Celem VBM jest osiągnięcie maksymalnej wartości przedsiębiorstwa dla jego właścicieli oraz innych zainteresowanych osób związanych z przedsiębiorstwem, tj. pracowników, dostawców, klientów i otoczenia firmy.

Przyjęcie i wdrożenie systemów ERP jest kwestią kluczową dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki centralizacji, #centralizacja automatyzacji, funkcjonalności i integracji, która zapewnia ERP sBiznes spadają koszty i możliwe jest uzyskanie maksymalnych zysków.

 

VMI

Zarządzanie zapasami przez dostawcę (VMI) jest to proces biznesowy w którym dostawca danego produktu zarządza zapasami u odbiorcy w oparciu o bieżące zużycie oraz ustalone zasady. Zwykle w ten sposób zarządzane są materiały i elementy tanie, o masowym zużyciu.

Jest to podejście zorientowane na dostawce, w którym dostawca kontroluje dostawy surowców, aby zapewnić, że zapasy odbiorcy nie są ani zbyt wysokie, ani zbyt niskie. Jest to często usługa dodana oferowana przez dostawce; biorąc odpowiedzialność za poziom zapasów, pomaga on swojemu odbiorcy zmniejszyć ryzyko #ocena ryzyka związane z zapasami.

 

Automatyzacja