Obsługa

 

Obsługa procesów

Zarządzanie procesami biznesowymi to sposób rejestrowania działań podejmowanych przez poszczególne osoby w firmie w celu osiągnięcia wyników pracy i rozwijania działalności. Ważne jest, aby działania te były wykonywane skutecznie i efektywnie, aby szybko reagować na potrzeby klientów i zachować konkurencyjność.

Obsługa procesów w systemie ERP umożliwia optymalizację wszystkich trzech elementów połączenia ludzie-proces-system w sposób ustrukturyzowany. Ponadto szczegółowe informacje uzyskane dzięki obsłudze procesów można wykorzystać do identyfikacji i zarządzania wpływem zmian, zarówno w momencie wdrażania, jak i po wydaniu aktualizacji #aktualizacja oprogramowania.

Obsługa procesów wewnętrznych jak i zewnętrznych pełni ważną rolę w każdej firmie. Każdy klient i kontrahent powinien być obsłużony szybko i sprawnie co nie może się odbyć bez odpowiedniego systemu informatycznego. System ERP dla małych i średnich firm sBiznes usprawnia jakość obsługi klientów oraz zwiększa efektywność sprzedaży.

 

Obieg dokumentacji

Obieg dokumentami ERP odnosi się do scentralizowanego systemu repozytorium służącego do przechowywania wszystkich cyfrowych i zeskanowanych dokumentów.

W sBiznes wszystkie dokumenty #dokumenty są przechowywane centralnie, co zapewnia przejrzystość. Dzięki szybkiemu i łatwemu dostępowi do aktualnych dokumentów zawsze jest dostęp do istotnych informacji w celu podejmowania decyzji.

Niezależnie od skali i rodzaju prowadzonej działalności, każde przedsiębiorstwo wymaga efektywnego zarządzania dokumentami. Rozbudowane funkcje sBiznes zapewnia wsparcie w digitalizacji firmy i odejście od papierowego obiegu dokumentów, poczty elektronicznej i Excela. Korzystając z systemu ERP sBiznes zoptymalizujesz czynności związane z wprowadzaniem, opisywaniem i akceptacją różnego rodzaju dokumentów, takich jak faktury, #faktury umowy czy korespondencja. To wszystko przekłada się na porządek w dokumentacji.

 

Ocena ryzyka

Udane wdrożenie systemu ERP przynosi firmom wiele korzyści, natomiast jego niepowodzenie może spowodować nieodwracalne szkody. Identyfikacja krytycznych czynników sukcesu i niepowodzenia we wdrażaniu tych systemów wydaje się niezbędna. Dlatego ocena ryzyka związanego z wdrożeniem ERP firmie przed rozpoczęciem projektu jest konieczna. Należy ocenić i przeanalizować analizę sposobów i skutków awarii. Następnie dla każdego ryzyka wybiera się strategie zarządzania ryzykiem i ustala priorytety.

System ERP sBiznes dla małych i średnich firm znalazł uznanie już w wielu branżach dzięki profesjonalnemu doradztwu a także szybkiemu i skutecznemu wsparciu. Jest sprawdzonym i niezawodnym oprogramowaniem, który eliminuje ryzyko w trakcie wdrażania systemu.

 

Pracownik