Dane wrażliwe. Dlaczego należy je chronić?

 

Dokumenty

Systemy ERP to nie tylko kompleksowe zarządzanie, ale także centralne repozytorium dokumentów dla całej firmy. Prowadząc firmę ma się do czynienia z wieloma dokumentami, fakturami itp. Jest to więc uciążliwy proces, aby dbać o te dokumenty, bo nawet jeśli wszystkie są przechowywane w jednym miejscu mogą nie być dostępne dla każdego co powoduje braki w komunikacji.

Zarządzanie dokumentami w systemie ERP pozwala poradzić sobie z takimi problemami, działając jako centralny system zarządzania dokumentami. Zapewnia elastyczny i płynny dostęp do informacji.

Każdy dokument, który zostanie wczytany do systemu ERP jest automatycznie powiązany z innymi dokumentami w tym systemie dzięki integralności. Duża część dokumentów trafia za pomocą dekretów i jest przetwarzana w programie księgowym . Również zarządzanie dokumentami w programie kadrowo-płacowym (HR) jest ważnym elementem z punktu widzenia funkcjonowania firmy.

 

Dane wrażliwe

Wszystkie te dane, które zaliczane są – zgodnie z RODO – do danych wrażliwych wymagają dodatkowych zabezpieczeń. O szczególnym  znaczeniu dane wrażliwe przechowywane oraz przetwarzane są w systemie kadrowo-płacowym HR. Wśród danych osobowych wrażliwych znajdują się: nazwiska, adresy, daty urodzenia, e-maile, telefony i inne dane kontaktowe, którymi należy odpowiednio zarządzać.

System sBiznes zapewnia szyfrowanie tych informacji  w zbiorach danych, które umożliwiają identyfikację osób fizycznych. Szyfrowanie pozwala usuwać na trwałe powiązania między danymi osobowymi, a osobą, której dotyczą. Po tym procesie, dane przestają być danymi osobowymi i są w pełni bezpieczne.

 

Doskonalenie procesów

System ERP to doskonałe wielofunkcyjne narzędzie, które usprawnia całą działalność firmy, umożliwiając prowadzenie każdego działu z tego samego scentralizowanego #centralizacja systemu w celu zwiększenia wydajności, zwiększenia przepustowości i zmniejszenia kosztów. Od biura po hale produkcyjną system ERP zapewniają lepszy wgląd i widoczność, dzięki czemu działalność firmy przebiega płynniej i jest bardziej produktywna.

System sBiznes ma kontrole i nadzór nad procesami w firmie poprzez wbudowane mechanizmy usprawniające co eliminuje wielokrotne wprowadzanie tych samych danych w wielu systemach, zapewniając jedno źródło danych. System jest w stanie zautomatyzować #automatyzacja kluczowe funkcje biznesowe, takie jak przetwarzanie zamówień, zakupów i finansów, uwalniając pracowników od konieczności wprowadzania danych dzięki czemu mogą skupić się na ważniejszych zadaniach.

 

Dokumenty