Handel z wykorzystaniem systemu klasy ERP

 

Handel

Integracja #integracja rozwiązania ERP z handlem może sprawić, że zarządzanie działalnością będzie prostsze i bardziej niezawodne dzięki automatyzacji i aktualizacjom #aktualizacja w czasie rzeczywistym. Jeśli sprzedajesz produkty online i nie tylko, korzystanie z ERP dla handlu detalicznego może pomóc Ci zarządzać przychodami w sposób bardziej wydajny i skuteczny.

Program sprzedażowo magazynowy w prosty sposób obsługuje handel produktami w każdej działalności. Zapewnia prostą i wygodną obsługę sprzedaży, zakupów, magazynu, zamówień, transakcji i obsługę sklepu www. Program znakomicie współpracuje z aplikacja mobilną sHandlowiec która służy do tworzenia zamówień.

Moduł obrót towarowy m.in. umożliwia generowanie wszelkich dokumentów sprzedaży wraz z raportowaniem wyników. W prosty sposób można utworzyć również faktury walutowe, obcojęzyczne, korekty, duplikaty i inne niezbędne dokumenty. Wykorzystanie technologii „Przeciągnij i Upuść” pozwala w łatwy sposób przenosić pozycje pomiędzy wybranymi dokumentami. Można m.in. stworzyć fakturę z wybranych paragonów. Przy generowaniu dokumentu sprzedaży jest do dyspozycji kalkulator pomocny przy wyliczaniu marży lub zysku dla danej pozycji.

 

Harmonogramowanie

Harmonogramowanie produkcji koncentruje się na alokacji zasobów poprzez uwzględnienie danych dotyczących zdolności produkcyjnych, materiałów i działań pracowników, w wyniku czego powstaje harmonogram, który uwzględnia dostępne zasoby i zapotrzebowanie klientów w celu zaplanowania produkcji.

System ERP dla małych i średnich firm sBiznes generuje zautomatyzowany #automatyzacja harmonogram, koduje statusy zleceń roboczych i ułatwia zmianę harmonogramu metodą „przeciągnij i upuść”, aby umożliwić wydajne procesy produkcyjne. Zmiany w popycie, różnice w typach produktów oraz dostępność sprzętu i pracowników można łatwo uwzględnić przy planowaniu odpowiednich czasów realizacji materiałów i priorytetyzacji zadań. Oprogramowanie ERP dla produkcji ma duże możliwości w zakresie harmonogramowania produkcji i oferuje elastyczność #elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniającego się rynku.

 

Help desk

Help desk to dział lub osoba, która udziela pomocy i informacji, zazwyczaj w przypadku problemów z elektroniką lub komputerami. Informacje uzyskane w takich obszarach, jak problemy techniczne, preferencje i zadowolenie użytkowników, mogą być cenne dla planowania i rozwoju technologii ERP.

Pomoc może być świadczona za pośrednictwem klasycznej usługi telefonicznej, ale także przy użyciu urządzeń technicznych i oprogramowania (zdalna obsługa). Baza wiedzy odgrywa kluczową rolę w help desk w analizie błędów, a następnie w rozwiązywaniu problemów i przywracaniu gotowości do świadczenia usług.

Jakość helpdesku staje się coraz ważniejsza w ocenie firm i produktów. Lojalność klientów i ich wizerunek są często ściśle związane z oferowanym wsparciem. System sBiznes gwarantuje wsparcie w postaci pomocy online, zdalnego wdrażania czy rozmowy z pomocnymi konsultantami.

 

Logistyka