Pracownicy – jak zarządzać pracownikami?

 

Pracownicy

Pracownicy czyli HR (Human Resources) stanowią o sile i wartości firmy. Dlatego sprawna organizacja działu HR jest ważnym czynnikiem stanowiącym o wartości firmy. Warto zwrócić uwagę na przepływ informacji pomiędzy działem HR a pracownikami. Warto zapoznać się ze wszystkimi elementami programu dla kadr i płac. System HR jest bezpośrednio powiązany z systemem finansowym #finanse oraz systemami zewnętrznymi jak np. płatnik.

Moduł Personel ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń dla różnych sposobów wynagradzania (umowa o pracę, umowa o dzieło lub umowa zlecenie), rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także rozliczenia z US i ZUS. Personel posiada funkcje przeznaczone do gromadzenia i zarządzania bazą danych osobowych. Zgromadzone dane mogą być wykorzystywane przez inne obszary systemu.

Moduł #moduły posiada domyślny, predefiniowany zestaw danych kadrowych, który może być uzupełniany przez użytkowników w zależności od potrzeb firmy. Wbudowane funkcjonalności ułatwiają tworzenie i zarządzanie listami płac. Integrują one również funkcje przygotowywania przelewów, dekretowania list płac dla celów księgowych, przygotowywania dokumentów i prowadzenia rozliczeń z ZUS i e-Administracją.

 

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP)

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP) jest wykorzystywany przez firmy do zarządzania i integrowania ważnych elementów ich działalności. Wiele aplikacji oprogramowania ERP jest ważna dla firm, ponieważ pomagają im wdrażać planowanie zasobów poprzez integrowanie wszystkich procesów potrzebnych do prowadzenia firmy za pomocą jednego systemu.

System ERP dla małych i średnich firm sBiznes może m.in. intеgrować zakupy zараѕów, zаmówіеnіа, sprzedaż, rоzlісzеnіа, zasoby ludzkie, zаrządzаnіе klіеntаmi i inne. Jest innowacyjny, przejrzysty, intuicyjny oraz prosty w obsłudze, zawiera elementy niezbędne do wspomagania pracy, obsługi, zarządzania, nadzoru i kontroli tego co dzieje się w Twojej firmie.

 

PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowy system długoterminowego oszczędzania, obowiązkowy dla pracodawców i dobrowolny dla pracowników, mający na celu gromadzenie dodatkowych środków na przyszłą emeryturę.

Po wejściu w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych każda firma lub instytucja zatrudniająca co najmniej jedną osobę zatrudnioną powinna utworzyć PPK dla swoich pracowników – poza wyjątkami określonymi w ustawie (por. art. 13 ust. 1 oraz art. 133 ust. 1). Będzie to obligatoryjny element pakietu świadczeń dla pracowników. Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem.

Sysem sBiznes zapewnia obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jest to nowa funkcjonalność modułu Personel. Dostęp do obsługi PPK wymaga nadania uprawnień użytkownikowi. Niezbędne są również uprawnienia licencyjne do PPK. 

 

Pracownik