Terminowość – dobry system ERP dba o terminowość

 

Terminowość

Firma aby szczycić się terminowością dostaw i wywiązywać się ze swoich zobowiązań zarówno w stosunku do odbiorców jak i dostawców musi zdecydować jaki system ERP zostanie wybrany i wdrożony.

Osiągnięcie tego nie byłoby możliwe bez skutecznego systemu ERP dla małych i średnich firm umożliwiającego kontrolę procesu produkcyjnego na każdym jego etapie. Terminowość w branży ma zasadnicze znaczenie. Jest to kluczowa cecha, na którą klienci zwracają uwagę przy wyborze dostawcy.

Dodatkowo, intuicyjny #intuicyjność i przejrzysty interfejs zapewniany przez system ERP sBiznes sprawiają, że żadna ważna dla firmy sprawa nie zostaje pominięta przez pracowników, począwszy od wystawienia faktury, a skończywszy na terminowej reakcji na reklamację.

 

Transakcje

System ERP dla klubu sportowego służy do zarządzania obiektami zamkniętymi, takimi jak: obiekty sportowe. Oferuje wiele konfigurowalnych funkcji, co przekłada się na dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Dostarcza kompleksowych rozwiązań związanych z całym procesem obsługi #obsługa procesów transakcji począwszy od wyboru taryf wejściowych, wyboru szafek, kontroli zajętości w danym obiekcie, a skończywszy na obsłudze wyjścia z rozliczeniem transakcji.

Program oferuje również obsługę kart klientów oraz zarządzanie zmianami pracowników i rozliczanie ich czasu pracy. System współpracuje z drukarkami fiskalnymi, wagami i czytnikami kreskowymi. Do każdej z wymienionych funkcjonalności możemy wykorzystać wydruki raportów lub zestawień.

 

Towary i koszty

W programie magazynowym funkcja ta pozwala na zdefiniowanie wszystkich ważnych parametrów związanych z dokumentami zakupu. Możliwe jest zdefiniowanie sposobu numeracji, powiązań z innymi obiektami, rodzaju wydruków, typów i rejestrów zakupów oraz rejestrów księgowych. Dodatkowo określenie czy zatwierdzenie dokumentu będzie generowało inne dokumenty (magazynowe, kasowo-bankowe).

Podobnie jak w przypadku dokumentów sprzedaży, tworzone są faktury zakupu, w tym faktury w walutach obcych. W parametrach definiuje się maski i powiązania między dokumentami. Istnieje możliwość automatycznego generowania faktur, np. na podstawie zamówień do dostawców. Funkcjonalność systemu pozwala na pełne rozliczanie towarów złożonych (funkcjonalność ta może być przydatna w rozliczaniu produkcji) oraz na przypisanie każdego dokumentu zakupu do rejestru sekretariatu #sekretariat (pisma przychodzące).