Wartość dodana to trafnie wybrany oraz wdrożony system klasy ERP

 

Wartość dodana

Wartość dodana jest to przyrost wartości dóbr w wyniku procesu produkcji, jakie firma nadaje swoim produktom lub usługom #usługi przed zaoferowaniem ich klientom. Wartość dodana pomaga wyjaśnić, dlaczego firmy są w stanie sprzedawać swoje towary lub usługi za cenę wyższą niż koszt ich wytworzenia. Dodawanie wartości do produktów i usług jest bardzo ważne, ponieważ stanowi dla konsumentów zachętę do dokonywania zakupów, a tym samym zwiększa przychody firmy i jej wynik finansowy. Wartość dodana stanowi różnicę pomiędzy wartością rynkową produktu lub usługi a kosztami wytworzenia.

Jedną z wartości dodaną w firmie jest odpowiednio wybrany oraz w pełni wdrożony system informatyczny klasy ERP. Zarówno program finansowo-księgowy, program HR jak i oprogramowanie dla produkcji powinno spełniać wymogi systemu niezawodnego oraz intuicyjnego w obsłudze, tak aby zmniejszyć koszty a co za tym idzie uzyskać większą wartość dodaną.

 

Wymiana danych

Elektroniczna wymiana danych to wymiana dokumentów biznesowych pomiędzy partnerami biznesowymi za pomocą komputera w standardowym formacie elektronicznym.

Oznacza to, że zastępuje papierową i ręczną wymianę dokumentów biznesowych za pośrednictwem poczty, faksu, a nawet poczty elektronicznej. Innymi słowy, umożliwia bezproblemową i bezpośrednią komunikację kluczowej dokumentacji #e-dokumentacja między partnerami handlowymi, ponieważ informacje biznesowe są wymieniane bez użycia papieru i szybko między systemami każdego z partnerów. Wysłane dokumenty zawierają dokładnie te same informacje, które byłyby zawarte w papierowej wersji dokumentu.

 

Wyciągi bankowe i kasowe

sBiznes ERP dla małych i średnich firm pozwala rejestrować operacje gotówkowe i bezgotówkowe. System obsługuje operacje gotówkowe (obsługa kasy) jak i bankowe (obsługa wyciągów bankowych), a także oferuje możliwość generowania wszystkich niezbędnych wydruków (KP, KW, Raport Kasowy czy Raport Bankowy).

Można zdefiniować i obsługiwać dowolną liczbę kas i banków. Podczas rejestrowania dokumentów płatności możliwe jest ich późniejsze rozliczenie z należnościami lub zobowiązaniami oraz zadekretowanie na kontach księgowych. Aplikacja sBiznes umożliwia automatyczne #automatyzacja wczytywanie wyciągów bankowych wg wcześniej zdefiniowanego szablonu.

 

Jakość