Reinstalacja / Uaktualnienie (Upgrade) wersji sBiznes

Uwaga: Przed przystąpieniem do uaktualnienia (reinstalacji) należy wykonać kopie bezpieczeństwa plików oraz baz danych. Za prawidłowe zabezpieczenia wszystkich plików i danych odpowiada użytkownik.

Definicje:

Numeracja wersji sBiznes:  wersja nr X.Y.Z.AA  Przykład: wersja: 1.7.2.30.
Upgrade – zmiana  pierwszych trzech segmentów (X.Y.Z) np. upgrade z wersji 1.7.2 na 1.7.3.
Update – zmiana nr ostatniego segmentu (AA)

 

Procedura wykonania uaktualnienia wersji programu sBiznes
Uwaga:  Przed wykonaniem aktualizacji należy się upewnić, że licencja posiada prawo do Aktualizacji (PDA)
Administracja – Parametry systemu – Licencja – Data abonamentu (PDA)

 

  1. Należy uruchomić plik: aktualizator (sBiznesTools.exe w katalogu aplikacji sBiznes.exe)

 

  1. Program sam pobierze odpowiednie dane i wypełni pola (Serwer, User SQL, Hasło, Baza). Warunkiem automatycznego wypełnienia pól jest uruchomienie programu exe w tym samym miejscu (katalogu), w którym znajduje się plik config.prm oraz plik sBiznes.exe.

Rys.  1    Przykładowy widok okien po uruchomieniu aktualizatora (sBiznesTools.exe)

3. Po aktualizacji proszę uruchomić program sBiznes i zweryfikować prawa użytkowników.

4. Należy zapoznać się ze zmianami opisanymi w pliku: opis_zmian zamieszczony na www.sbiznes.pl 

5. W przypadku pojawienia się komunikatów o błędach należy plik: log.log przesłać: na adres:  info@sbiznes.pl z dokładnym opisem w jakich okolicznościach wystąpił błąd.

6. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia proszę zgłaszać w formie pisemnej na adres: info@sbiznes.pl lub bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za system informatyczny w firmie. 

7. Aktualizacja może być wykonana jeżeli użytkownik posiada prawa do aktualizacji.
W przypadku braku prawa do aktualizacji prosimy o kontakt na info@sbiznes.pl 

 

8. W związku z rozwojem produktu oraz zmianami przepisów warto aktualizować program

Wdrożenie, szkolenia oraz prezentacje programu odbywają się zdalnie. Dzięki temu w dogodny sposób możemy dostosować czas do Państwa potrzeb.

pobierz

HELP DESK

Reakcja w kilka minut

Zamów rozszerzenie usługi o HELP DESK. Dzięki temu zyskasz dostęp do pomocy o każdej porze.

Szczegóły
help desk